പുരികത്തിന് കട്ടിയില്ല എന്നതാണോ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം പരിഹാരമിതാ

മുഖത്തിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണമാണ് പുരികങ്ങൾ കട്ടിള പുരകങ്ങൾ മുഖത്തിന് കൂടുതൽ ഭംഗി നൽകുന്നത് ഉള്ളൂ പുരികങ്ങൾ കട്ടിയുള്ളതാക്കാൻ വീട്ടിൽ പരീക്ഷിക്കാവുന്ന ചില പൊടിക്കൈകൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം. കട്ടിയുള്ള മനോഹരമായ പൂരിങ്ങൾ ആർക്കാണ് ആഗ്രഹമില്ലാത്തത് ഹൈബ്രോ പെൻസിലും എല്ലാമായി കനംകുറഞ്ഞ പുരകം ഒരു പരിധിവരെ കെട്ടിക്കൂട്ടാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ പിന്നീട് ഇത് പഴയതുപോലെ തന്നെ ആവുകയും.

   

ചെയ്യും എന്നാൽ വിഷമിക്കേണ്ട ചില വഴികളുടെ പുരികത്തിന് കട്ടി സൗഭാഗ്യമായി തന്നെ കൂട്ടാൻ സാധിക്കും. പുരികം ഇല്ലാത്തത് പലരെയും അലട്ടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പലർക്കും നല്ല കട്ടിയുള്ള പുരികം ഉണ്ടാകും എന്ന് ഇത് പുരികം ഇല്ലാത്തവരിൽ വളരെയധികം വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നാൽ ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പരിഹാരം കാണാവുന്നതാണ് അതിനായി ചില പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ.

ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് നല്ല കട്ടികൾ അഴകുള്ള പുലികൾ നിങ്ങൾക്ക് തരും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട ഇനി നല്ല വടിവകൃതിയുള്ള ലഭിക്കാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം. പുരികങ്ങളുടെ ആകൃതി മുഖത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാന ആകർഷണതയും സവിശേഷതയും ഒക്കെയുമാണ് കാരണം മുഖസൗന്ദര്യത്തെ നിർണയിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാന കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾക്ക് മുകളിലുള്ള ഇതിന് ചെറിയൊരു.

ഭംഗി കുറവ് വന്നാൽ അത് നിങ്ങളുടെ സ്വാഭാവിക സൗന്ദര്യത്തെ കവർന്നെടുക്കുണ്ടാകും നല്ല കട്ടിയുള്ളതും കാണാൻ അഴകുള്ളതുമായ പുരികങ്ങൾ വേണമെന്നാണ് എല്ലാവരെയും ആഗ്രഹം എന്നാൽ തന്നെയും ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്കും പുരികത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ രോമം കുറവാണ് കാരണം പുരിക രോമങ്ങൾ എന്നത് നമ്മുടെ തലയിലെ രോമങ്ങളെ പോലെ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നല്ല കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *