തലമുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പെൻ ശല്യത്തിന് ഉടനടി പരിഹാരം.

തലമുടിയിലെ പെൻ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പലരും പലതരത്തിലുള്ള മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന കൃത്രിമ മാർഗങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൃത്രിമ മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണത്തേക്കാൾ ഏറെ ദോഷം ചെയ്യുന്നതിന് കാരണം ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ മുടിയെ.

   

നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും തലമുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും അനുയോജ്യം. മാറിമാറി ഉപയോഗിച്ചിട്ടും പാന്റ് ശല്യത്തിന് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള കുറവുമില്ല എങ്കിൽ ഇവിടെ പറയുന്ന ചില മാർഗങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാം ഇത്തരപ്രവർത്തിത മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ് ഉല്പന്നങ്ങളിൽ ഉയർന്ന.

അളവിൽ കെമിക്കലുകൾ അടങ്ങുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും മുടിയുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് വളരെയധികം നല്ലത്. ശല്യത്തെ പൂർണ്ണമായും മാറ്റാൻ സാധിക്കും എന്നതിനപ്പുറം മറ്റു പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒന്നാമതായി ഒലിവ് ഓയിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ ചൂടാക്കിയതിനുശേഷം.

തലയിൽ നല്ലതുപോലെ തേച്ചുപിടിപ്പിച്ചാൽ കൊല്ലുകയും പിന്നീട് താൻ വരാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രണ്ടായി ഹെയർ ഡ്രയർ മുടി ഉണക്കാൻ മാത്രമല്ല ശല്യം ഇല്ലാതാക്കുവാനും ഇത് ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഉപയോഗിച്ചാൽ 89% പേൻയും ഇല്ലാതാക്കാം എന്നതാണ് അതിന്റെ സവിശേഷത. അതുപോലെതന്നെ മയോണൈസ് മറ്റൊരു പരിഹാരമാർഗമാണ്. മയോണൈസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തലമുടിയിലെ താരൻ ഫാൻ ശല്യം എന്നിവ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനെ സഹായിക്കും തുടർന്ന് അറിയുന്ന വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *