അധ്യാപകർ ഇപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അമ്മയെ പോലെ ആയിരിക്കും.

പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പ്രവർത്തിയെ വളരെയധികം രസകരവും കൗതുകകരവുമായി തോന്നുന്നത് ആയിരിക്കും പലപ്പോഴും അതുമാത്രമല്ല കുട്ടികളുടെ പ്രവർത്തി നമ്മെ വളരെയധികം ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതിനും കാരണമാകുന്ന ഒന്നാണ് നല്ല കഴിവുള്ള കുട്ടികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടത് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്ന് തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ പലരും അറിയാതെ പോകുന്നതും അത് അവരിൽ വളരെയധികം മാനസിക വിഷമം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും.

   

ഹൃദയവേദന ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും കാരണമാകുന്നതായിരിക്കും. ഇത്തരത്തിൽ സ്കൂൾ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ടീച്ചറുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഒരു അടിയെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകില്ലേ എന്നാൽ ടീച്ചർ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അടിക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ.ചില കുട്ടികളെങ്കിലും അതിൽ നിന്നും വളരെയധികം വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കുന്നവർ ആയിരിക്കും അതായത് ഈ നാല് ടീച്ചറെ തിരിച്ചു തല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു രംഗമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്.

അതിന് കാരണം അറിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും വളരെയധികം ഞെട്ടുന്നതായിരിക്കും.കുട്ടികളെ മനസ്സിലാക്കുന്ന കുട്ടികളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന അധ്യാപകരെ ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ഇഷ്ടം.ഈ കുട്ടിയും ടീച്ചർമാണെന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വളരെയധികം താരമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.വളരെയധികം രസകരമായ ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്.ടീച്ചർ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിക്കുമ്പോൾ കുട്ടി ടീച്ചറോട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന രംഗമാണ്.

കുട്ടികളെപ്പോലെ തന്നെ വളരെയധികം രസകരമായ ടീച്ചറോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഇത് വളരെയധികം രസകരമായ അനുഭവപ്പെടുന്നതായിരിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഓരോ പ്രവർത്തിയും നമുക്ക് വളരെയധികം നല്ലതുപോലെ ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അവരുടെ കഴിവുകളും മറ്റും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് അവർക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം ലഭിക്കു. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *