ശരീര വേദനകൾക്ക് ഒട്ടും കുറവില്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ കാരണം ഇതാണ്…

വളരെയധികം ആളുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് ഫൈബ്രോമയോളജി എന്ന് പറയുന്ന രോഗാവസ്ഥ. പലപ്പോഴും ഇതിന്റെ പേര് കേട്ടത് എന്താണ് എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ശരീര വേദനകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ ആണ് ഇത് അർത്ഥം ആക്കുന്നത് പ്രധാനമായും വേദനകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത്തരം ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതും മൂലമാണ് പലപ്പോഴും പലരും ശരീര വേദനകൾക്ക് .

വേണ്ടി മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു കുറച്ചു നാളുകൾ അടുപ്പിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ ഇത്തരം ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കുറവുണ്ടാകുന്നത് പിന്നീട് വീണ്ടും ശരീരവേദന തുടങ്ങുന്ന പല ഭാഗങ്ങളിൽ ലൈവ് വേദന അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ പലരും ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും.ശാരീരികമായി നമുക്ക് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും കാണില്ല എന്നാൽ നമുക്ക് ശരീര വേദനകൾ വളരെയധികം കാണപ്പെടുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ശരീര വേദനകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്.

എന്നത് പലപ്പോഴും പലർക്കും പറയാതെ കാണുമ്പോൾ ഇത്തരം ആരോഗ്യ പ്രശ്നത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് തന്നെയായിരിക്കും കുറെ നാളുകളായി നമ്മൾ അനുഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ശരീര വേദനകൾ വിട്ടുമാറാതെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും. എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഉത്കണ്ഠൻ സൈറ്റ് പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗാവസ്ഥയാണ് ഫൈബ്രയോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു അവസ്ഥ.

പലപ്പോഴും ഇത് ആളുകള് ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമാണെന്ന് കരുതി ഒരുപാട് വേദനസംഹാരികൾ കഴിക്കുന്നവരും സ്ഥിരമായി കഴിക്കുന്നവരെയും കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ യഥാർത്ഥ കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന അതുപോലെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് സ്ട്രസ് ആദ്യം പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *