കൊളസ്ട്രോൾ വരില്ല, അറ്റാക്ക് പ്രതിരോധിക്കും ഭക്ഷണത്തിലെ ഒരു കാര്യം നിർബന്ധമാക്കിയാൽ മതി..

നമ്മൾ കേരള അധികം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഓയിലിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവരും നാളുകേരത്തിന്റെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എല്ലായിപ്പോഴും പാചകത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നാളിക വെളിച്ചെണ്ണക്കാളും വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓയിലിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ് ഒലിവ് ഓയിൽ എന്നത് . സ്ഥിരമായി പാചകത്തിനായി ഒരു വയൽ.

   

ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ലത് എക്സ്ട്രാ വെർജിൻ ഒലിവ് ഓയിലാണ്. ഇത് വളരെ അധികം കോസ്റ്റലിലുള്ള ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ വളരെയധികം മിനിമൽ ആയിട്ടുള്ള ഉപയോഗം മാത്രംതന്നെ വളരെയധികം ബെനിഫിറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിനായി സഹായിക്കുന്നതാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന വെളിച്ചെണ്ണയാണ് വെളിച്ചെണ്ണ വളരെയധികം നല്ലത് തന്നെയാണ്.

എന്നാൽ അതിൽ ഫാറ്റിന്റെ അംശം കൂടുതലായതിനാൽ അമിതമായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എനർജി യൂട്ടിലൈസേഷൻ എത്തണമെന്നില്ലഅതുകൊണ്ടുതന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ പോലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.18 ഓയിൽ എപ്പോഴും നല്ലത് തന്നെ ആണ് എന്നതിന്റെ കൂടെ ചില അവസരങ്ങളിൽ എക്സ്ട്രാ വെർജിൻ ഒലിവ് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽവളരെ ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് ഇത് സഹായിക്കുന്നതാണ്. ഒലിവ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ്.

ഒലിവോയിലെയും ഫാറ്റ് ആണ് കൂടുതൽ ഇത് ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്. അതുപോലെതന്നെ വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ സാന്നിധ്യം വളരെയധികമായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യത്തിന് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ആയാലും വൈറ്റമിൻ ഈ വളരെയധികം ഉത്തമം ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. അതുപോലെതന്നെ വൈറ്റമിൻ കെ യും ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒലിവോയിലെ വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.