അനിയത്തിക്ക് നല്ലൊരു ജീവിതം ലഭിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്തതാണ് എന്നാൽ പിന്നീട് സംഭവിച്ചത്…

ഭാര്യയായി ഒരു പെണ്ണ് കൂടെ ഉണ്ടാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല റൂബിൻ റീനയെ മിന്നു കിട്ടിയത്.20 വയസ്സായിട്ടും കുട്ടികളുടെ ബുദ്ധിയും നിഷ്കളങ്കതയുമായി ഒരു വാനമ്പാടിയെ പോലെ പറന്നു നടന്ന പുന്നാര അനിയത്തിക്ക് ഒരു കുടുംബം ഉണ്ടായി കാണാൻ അവൾക്കും ഒരു തുണ ഉണ്ടാവാൻ റോബിൻ കിനാവ് കണ്ടതിലും ഏറെ സ്വർണവും പണവും സ്ത്രീധനമായി കൊടുത്ത അനിയത്തിയെ സുമംഗലയാക്കി. റീന അവൾക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ അറിയൂ എല്ലാവരെയും.

വിശ്വാസമാണ്മനസ്സ് വളരാത്ത അവളുടെ ചിന്ത 10 വയസ്സിന് അപ്പുറവും ഇല്ല.വളരാത്ത മനസ്സിന്റെ കുറവിന് പകരം അവൾക്ക് ദൈവം ആരും കൊതിക്കുന്ന സൗന്ദര്യം കൊടുത്തുനല്ല വെളുത്തും മെലിഞ്ഞ പത്തരമാറ്റിന്റെ ഭംഗിയുള്ളഭംഗിയായിരുന്നു അവൾക്ക്.കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അവൻ അവളെ സ്നേഹിക്കുന്നതുപോലെ അഭിനയിച്ചു അവൾ ജീവനുതുല്യം സ്നേഹിച്ചു മിക്കവാറും റോബിൻ അവളുടെ ഒപ്പം കിടക്കാറില്ല വല്ലപ്പോഴും അപൂർവ്വം മാത്രമായി.

അവർ ഇണചേരും.സെക്സ് പോലെയുള്ള താൽപര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയില്ല.എന്നിട്ടും അവൾക്കൊരു കുട്ടിയുണ്ടായിഅതിനിടയിൽ ആർഭാട ജീവിതത്തിൽ ആവേശം തോന്നിയ റോബിൻ അവളുടെ കഴുത്തിലെ മിന്നൊഴുകി ബാക്കിയെല്ലാം വിറ്റു. റോബിൻ നീ എല്ലാം എടുത്തോളൂ എന്റെ അനിയത്തി അവൾ എന്റെ ജീവനാണ് അവൾ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കണം ഞാൻ അതേ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ.

അനിയത്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകുവാൻ റോബിൻ ഒരാവശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾജോർജ് പറയുന്ന വാക്കുകൾ കേട്ടില്ലെന്ന് അടിച്ചു അവന് വേണ്ടത് പണമാണ് പണത്തിനേക്കാൾ വിലയുള്ള വേറൊന്നും അവൻ കണ്ടിട്ടില്ല. കയ്യിലേക്ക് കാശു തീർന്നപ്പോൾ അവൻ അവളോട് പറഞ്ഞു അച്ഛനോട് കുറച്ച് കാശ് ചോദിച്ചാലും അച്ചായൻ ചോദിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *