പല്ലിൽ എത്ര കടുത്ത മഞ്ഞനിറവും കറയും പരിഹരിക്കാൻ..

ഇന്ന് ആളുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം തന്നെ ആയിരിക്കും പല്ലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കറയും വായനാറ്റവും എന്നതും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പലരും പലതരത്തിലുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും പുത്രി വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന വിലകൂടിയ മൗത്ത് വാഷുകളും അതുപോലെ തന്നെ പേസ്റ്റുകളും മറ്റും ഉപയോഗിച്ച് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള അതായത് വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ കൊണ്ട്.

   

യഥാർത്ഥത്തിൽ യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. പല്ലുകളുടെ ആരോഗ്യംസംരക്ഷിക്കുന്ന പല്ലുകളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന കറ മഞ്ഞ നിറം വായനാറ്റം പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് പലരും പല തരത്തിലുള്ള മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. വീട്ടിൽ വച്ച് തന്നെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പരിഹാരം കാണുന്നതിന് സാധ്യമാകുന്നതാണ്.

പല്ലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കറ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും പല്ലുകളുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും എപ്പോഴും വളരെയധികം ഉത്തമമായ ഒന്നാണ് സിട്രസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സും ഇത് പല്ലുകളിലേക്ക് കറപിക്കുന്നതിന് പല്ലുകൾക്ക് നല്ല തിളക്കവും ഭംഗിയും പകരുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതാണ്. അടങ്ങിയ പഴങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞ ഓറഞ്ച് തുടങ്ങിയവയിൽ ഒന്ന് എടുക്കുക. അതുപോലെതന്നെ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഉപയോഗിച്ച് പല്ല് തേക്കുന്നത് .

ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പല്ലുകളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള കറയും മഞ്ഞനിറവും പരിഹരിക്കുന്നതിനും പല്ലുകളെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെതന്നെ പല്ലിയുടെ മഞ്ഞ നിറവും കുറയും പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് നാരങ്ങ നീര്.നാരങ്ങാനീര് എടുത്തതിനു ശേഷം അതിനേക്കാൾ ഉമിക്കരിയും ബേക്കിംഗ് സോഡയും പേസ്റ്റും ചേർത്തതിന് ശേഷം അത് ഉപയോഗിച്ച് പല്ല് തേക്കുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *