മുഖചർമ്മം തിളങ്ങാൻ കിടിലൻ വഴി..

സൗന്ദര്യസംരക്ഷണത്തിന് വെല്ലുവിളി ഉയർത്തി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം തന്നെ ചർമ്മത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കറുത്ത പാടുകൾ എന്നത് കറുത്ത പാടുകൾ നീക്കം ചെയ്ത ചർമ്മത്തെ നല്ല തിളക്കമുള്ളതാക്കുന്നതിനും ചർമ്മത്തിന് നല്ല ഭംഗിയുടെ നിലനിർത്തുന്നതിനും യൗവനത്തോടെ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ന് പലരും പലതരത്തിലുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ് .

   

കൃത്രിമ മാർഗങ്ങളെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ കൃത്രിമ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മാർഗങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിന് ഒട്ടും ഗുണം ചെയ്യുന്നില്ലെന്നതാണ് വാസ്തവം ചർമ്മത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വർദ്ധിപ്പിച്ച് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും എപ്പോഴും മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്അനുയോജ്യം.ഇത്തരത്തിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്ത ഒന്നാണ് മുട്ട ഉപയോഗിച്ചുള്ളതും .

മുട്ട നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിന് നല്ല തിളക്കവും ഭംഗിയും നല്ല ഗുണങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും മുട്ടയിലേക്ക് അല്പം ആപ്പിൾ ചെറുത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് മുഖത്ത് പുരട്ടുന്നത് ചർമ്മത്തിന് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ചരമകാന്തി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും ചർമ്മത്തിലുള്ള അഴുക്കുകൾ നീക്കം ചെയ്ത ചർമ്മത്തിന്റെ നല്ല തിളക്കവും ഭംഗിയും നൽകി ചർമ്മത്തെയും നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വളരെയധികം സഹായകരമായിരിക്കും.

അതുപോലെതന്നെ ജർമ്മനി സംരക്ഷണത്തിന് വളരെയധികം ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ചെറുപയർ പൊടി ചെറുപയർ പൊടിയും തൈരും ചേർത്ത് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് മുഖത്ത് പുരട്ടുന്നതും മുഖത്തിന് അഴുക്കുകളും കറുത്ത പാടുകളും കരിവാളിപ്പും അതുപോലെതന്നെ എല്ലാം നീക്കം ചെയ്ത ചരമത്തെ നല്ല രീതിയിൽ തിളക്കമുള്ളതാക്കിയ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും. തുടർന്ന് പറയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *