മുടി വളർച്ച പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനു ഇതാ കിടിലൻ ഒറ്റമൂലി.

ഇന്ന് വളരെയധികം ആളുകളിൽ കണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം തന്നെ ആയിരിക്കും മുടികൊഴിച്ചിൽ എന്നതും മുടികൊഴിച്ചിൽ പരിഹരിച്ച് മുടിയെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും പൊടിയിലുണ്ടാകുന്ന എല്ലാത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിനും ഏറ്റവും ഉത്തമം ആയിട്ടുള്ള മാർഗമാണ് പ്രകൃതത്തെ മാർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നാൽ ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽ പെട്ടവർ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് മാർഗ്ഗങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന കൃത്രിമ മാർഗങ്ങൾക്ക് പുറകെ പോകുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും.

   

കൃത്രിമ മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടത്ര ഗുണങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല എന്നതാണ് വസ്തുവും മുടിയും നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും മുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിനും എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ അനുയോജ്യം കാരണം പ്രവർത്തികൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ മുടിയും നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും നിലനിർത്തുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും .

പണ്ടുകാലം മുതൽ തന്നെ മുടിയുടെ ആരോഗ്യപരിപാലനത്തിനും ചർമ സംരക്ഷണക ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനും ചെമ്പരത്തി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പൂർവികർ പറയുന്നത് ചെമ്പരത്തി ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുടിയുടെ വളർച്ചയാക്കുന്നതിനും മുടികൊഴിച്ചിൽ തടയുന്നതിനും തലമുടിയിൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള താരൻ പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പരിഹാരം കാണുന്നതിനും.

ഇത് വളരെയധികം ആണ് ചെമ്പരത്തി പൂവ് ഉപയോഗിച്ച് ഇത്തരത്തിലെ ഹെയർ കളും എണ്ണകളും തയ്യാറാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ല നീളവും ആരോഗ്യമുള്ള മുടി ലഭിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ നല്ലോടു കൂടി വളരുന്നതിന് ഇത് വളരെയധികം സഹായിക്കും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *