ചർമ്മത്തിലെ യൗവനം നിലനിർത്തുന്നതിനും ചർമ്മത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ..

സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണത്തിന് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന കൃത്രിമ മാർഗങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത് എന്നാൽ പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ സൗന്ദര്യത്തെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ചർമ്മത്തിന്റെ ഭംഗിയും ആരോഗ്യത്തിനും മുടിക്കും എല്ലാം ഗുണം ചെയ്തിരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഔഷധം തന്നെയായിരിക്കും തേൻ എന്നത് തേൻ ഭക്ഷണത്തിലും ആയുർവേദ മരുന്നുകളിലും വളരെയധികമായി തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു മികച്ച ഒരു സൗന്ദര്യവർദ്ധകവസ്തു കൂടിയാണ്.

   

ചർമ്മത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കരിവാളിപ്പ് ഇരുണ്ട നിറം ചുളിവുകൾ വരകളെ എന്നിവ നീങ്ങുന്നതിനും പ്രായാധിക്യത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കി ചർമ്മത്തിലെ യൗവനം നിലനിർത്തുന്നതിനും വളരെയധികം ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് തേൻ എന്നത് ജർമത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വരൾച്ച ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും ചർമ്മത്തിലെ മൃതകോശങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്ത് ചർമ്മത്തെ തിളക്കവും നിറവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇത് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നുണ്ട്..

തേനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ ഗുണങ്ങൾ ചർമ്മത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ആന്റി വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നു.. തേൻ ചർമ്മത്തിൽ ആഴ്ന്നിറങ്ങി തേനിലെ അൻസൈമുകൾ ചർമ്മത്തിൽ മണിക്കൂറോളം ജലാംശം നിലനിർത്തുന്നതിനും ചർമ്മത്തെ നല്ലൊരു രീതിയിലും മൃദുവാക്കുന്നതിനും പോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കും അതുകൊണ്ടുതന്നെ വരേണ്ട ജർമ്മക്കാർ പുരട്ടുന്നത് ചർമ്മത്തിലെ വരൾച്ച ഒഴിവാക്കിയ ചരമത്തെ നല്ല രീതിയിൽ തിളക്കമുള്ളതാക്കുന്നതിനും ചർമ്മത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം.

കാണുന്നതിനും വളരെയധികം ഉത്തമമാണ് മാത്രമല്ല ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആന്റിബയുടെ ഗുണങ്ങൾ മോശം ബാച്ചേരിയിൽക്കെതിരെ പോരാടുന്നതിനും ചർമ്മത്തിലെ സുരങ്ങളിൽ ആഴ്ന്നിറങ്ങി അഴുക്കുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും. ചർമ്മത്തിലുള്ള നിർജീവ കോശങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്ത് പുതിയ നല്ല കോശങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനും മുഖക്കുരുവും പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പരിഹാരം കാണുന്നതിനും ഇത് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *