മുടിയിലെ നര പരിഹരിക്കാൻ ഇതാ കിടിലൻ പ്രകൃതിദത്ത വഴി.

തലമുടിയിൽ ഒത്തിരി ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം തന്നെയായിരിക്കും മുടി നരക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്നത് മുടി നരയ്ക്കുന്ന അവസ്ഥ പരിഹരിക്കുന്നതിന് പലരും പലതരത്തിലുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന കൃത്രിമ മാർഗ്ഗങ്ങൾക്ക് പുറകെ പോകുന്നവരാണ് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൃത്രിമ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഏറെ ദോഷം ചെയ്യുന്നതിന്.

   

കാരണമായിത്തീരുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ടുതന്നെ മുടിയുടെ സംരക്ഷണത്തിനും മുടി വളർച്ച ഇരട്ടിയാക്കുന്നതിനും മുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നര പരിഹരിക്കുന്നതിനും എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത ഹെയർ ഡൈ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും അനുയോജ്യം. ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതിദത്ത ഹെയർ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. വെളുത്തുള്ളിയുടെ പുറന്തൊരു ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കാം കടകളിൽ നിന്നും ഹെയർ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് പലരും എന്നാൽ രാസവസ്തുക്കളും അമോണിയം അടങ്ങിയ ദ്രാവക.

രൂപത്തിലുള്ള തലയോട്ടിക്കും തലമുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിനും വളരെ ദോഷകരമാണ് പോലും കണ്ണിനും കാഴ്ചക്കും ദോഷകരമാകുന്ന രാസവസ്തുക്കൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വഴി വേഗത്തിൽ മുടി നഷ്ടമാവുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ എപ്പോഴും നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച ഹെയർ തയ്യാറാക്കുന്നതായിരിക്കും അനുയോജ്യം ഇത്തരത്തിൽ.

പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ മുടിയും നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും നിർത്തുന്നതിനും മുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നര പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ വേഗത്തിൽ പരിഹരിക്കുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. വെളുത്തുള്ളിയുടെ പുറന്തൊരു ഉപയോഗിച്ച് സ്വാഭാവികരീതിയിൽ ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്ന ഹെയർ ഡൈ തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇത്തരം മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *