എത്ര പ്രായമായാലും യൗവനത്തോടെ നിലനിൽക്കാൻ ഇതാ ചില ശീലങ്ങൾ.

നമ്മുടെ കുറച്ച് ശീലങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ മുഖത്ത് പ്രായം കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്നതിനെ കാരണമായി നിലനിൽക്കുന്നത് അത്തരം കുറച്ചു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം.നമുക്ക് പ്രായം കുറയ്ക്കാനായി ഒഴിവാക്കേണ്ട ഒമ്പത് ശീലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. പ്രായമാകുന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ മറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് മിക്കവരും അതേസമയം നമ്മുടെ ചില ശീലങ്ങൾ നിലവിലുള്ള പ്രായത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ തോന്നിപ്പിച്ചാലോ.

ആ അവസ്ഥ പലർക്കും താങ്ങാൻ ആകില്ല നമ്മുടെ ചില പ്രിയപ്പെട്ട ശീലങ്ങൾ തന്നെയാണ് പ്രായം കൂടുതൽ തോന്നിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിലും. ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും അവ ഒഴിവാക്കുകയാകും നല്ലത് അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കേണ്ട ചില ശീലങ്ങൾ ആണ് പറയുന്നത്. തലമുടി വലിച്ചു പുറകോട്ട് കെട്ടുന്നത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള മുടികെട്ട രീതിയാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ പലർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടതും പക്ഷേ ഇങ്ങനെ തലമുടി മുറുക്കി വലിച്ച് ഹെയർ ബാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് പുറകോട്ട് കെട്ടുന്നത് നെറ്റിയിൽ കഷണ്ടി വരാൻ കാരണമായേക്കാം.

തലമുടി അലസമായി വിടാൻ അനുവദിക്കുകയാണ് മുൻവശത്തെ ഒഴിവാക്കാൻ നല്ല മാർഗം. പാലുകുടിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ് പക്ഷേ അധികമാകരുത് പാലിലെ ആന്ത്രോജെൻസ് ശരീരത്തിലെ എണ്ണമയം വർദ്ധിപ്പിക്കും നനഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ തലമുടി സ്വീകരിച്ചത് ഇത് തലമുടി കൊഴിയുന്നതിന്റെ മുഖ്യ കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ഹെയർ ഡ്രയർ ഉയർന്ന ചൂടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതും തലമുടി പൊട്ടിപ്പോകുന്നതിനും കൊഴിയുന്നതിനും.

ഇടയാക്കും. വേഗത്തിൽ ഉണങ്ങാൻ ചൂടുകൂട്ടി ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക കണ്ണിന് എന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥതകൾ തോന്നുമ്പോൾ കണ്ണുതുമ്പുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാൽ ഇതൊരു ശീലമാക്കേണ്ട ശക്തിയായി കണ്ണുതുറന്നത് കണ്ണിൽ ക്ഷീണം നിഴലിക്കാൻ കാരണമാകും. തിരുമ്മുന്നത് ശീലമായാൽ ക്ഷീണം സ്ഥിരം ആകും നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന കണ്ണുകൾ പ്രായ കൂടുതൽ തോന്നിപ്പിക്കും. മുഖത്തെ ഇടയ്ക്കിടെ തൊടുക വിരലമർത്തുക ആവശ്യത്തിലധികം മുഖം ചുളിക്കുക ഇവയെല്ലാം മുഖത്ത് ചുളിവുകൾ വരാൻ ഇടയാക്കും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.