തലമുടിയിലെ താരൻ ഇല്ലാതാക്കി, മുടി നല്ല വേഗത്തിൽ വളരാൻ…

പൊടിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും വളരെയധികം വില്ലനായി നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും കാരൻ എന്നത് താരൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുടിയുടെ വളർച്ച കുറയുന്നതിനേക്കാരുടെ ആകുന്നു മുടികൊഴിച്ചിൽ വർദ്ധിക്കുകയും മുടിയുടെ അരികിൽ നശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു തലമുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒത്തിരി ആളുകൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം തന്നെ ആയിരിക്കും മുടികൊഴിച്ചിൽ എന്നത് മുടികൊഴിച്ചിൽ കുറച്ച് മുടിയുടെ.

   

ആരോഗ്യം നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും പരിഹരിക്കുന്നതിനും എപ്പോഴും ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും വിപണി ലഭ്യമാകുന്ന കൃത്രിമ മാർഗങ്ങൾക്ക് പുറകെ പോകുന്നവരാണ്. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൃത്രിമ മാർഗങ്ങളായ എയർ ഷാമ്പൂ മറ്റ് ഉത്പന്നങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് കാരണമായി തീരുകയാണ് ഇത്തരം ഉത്പന്നങ്ങളിൽ ഉയർന്ന അളവിൽ അടങ്ങുന്നതിനുള്ള.

സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ഇത് മുടിയുടെ മുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ വർധിക്കുന്നതിനും കാരണമായിത്തീരുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ മുടി നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ പോഷണങ്ങൾ നൽകി മുടി വളർച്ച ഇരട്ടിയാക്കുന്നതിനും താരനെ പരിഹാരം കാണുന്നതിലും തന്നെ നമുക്ക് ചില പൊടിക്കൈകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പണ്ട് കാലം മുതൽ തന്നെ നമ്മുടെ പൂർവികർ ഇത്തരം മാർഗങ്ങളെയാണ് കൂടുതലും ആശ്രയിച്ചിരുന്നത്.

അത്തരത്തിൽ തലമുടിയിൽ താരൻ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് തൈര് തൈര് തലയിൽ പുരട്ടുന്നത് താരൻ ശല്യം എന്നിവ ഇല്ലാതാക്കി മുടിയുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും മുടിവളർച്ച നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്നതിനും വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതാണ് തൈര് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മുടിയെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് സാധിക്കും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *