മുടിയിലെ നരപരിഹരിക്കാനും മുടി നരക്കാതിരിക്കാൻ കിടിലൻ മാർഗ്ഗം…

ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒത്തിരി ആളുകളെ വളരെയധികം കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സൗന്ദര്യ പ്രശ്നം തന്നെയായിരിക്കും അകാലനര എന്നത് പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ പ്രായമായവരിൽ അതായത് പ്രായമാകുന്നതിന്റെ ലക്ഷണമായിട്ടാണ് മുടി നരയ്ക്കുന്ന അവസ്ഥ കണ്ടിരുന്നത് എങ്കിൽ ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽ പെട്ടവർക്ക് മുടി നരയ്ക്കുക എന്നത് സാധാരണയായി മാറിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ മുടിക്ക് വേണ്ടത്ര പോഷകങ്ങൾ വേണ്ട രീതിയിൽ ലഭ്യമാകാതെ ഇരിക്കുന്നതും.

അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളും അനാരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണ ശീലങ്ങളും എല്ലാം മുടിയിൽ നിറം ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാകുന്ന നമ്മുടെ മുടിക്ക് ആവശ്യമായ പോഷണങ്ങൾ ഭക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ലഭിക്കാത്തതുമൂലവും അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ മുടിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ഉപയോഗവും എല്ലാം മുടി നരയ്ക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് വിപണിയിൽ ലഭിക്കുന്ന ഉല്പന്നങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ അതായത് കണ്ടീഷണർ ഓയിൽ.

എന്നിവയിൽ ചിലപ്പോൾ ഉയർന്ന അളവിൽ കെമിക്കൽ അടങ്ങുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് ചിലപ്പോൾ മുടിയുടെ നര വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും മുടിയുടെ ആരോഗ്യവും നശിക്കുന്നതിനും കാരണമാകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടുതന്നെ മുടി നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും മുടിയിലെ നര ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് ഇന്ന് ഒത്തിരി ആളുകൾ മുടിയിലെ നരപരിഹരിക്കുന്നതിന്.

പലതരത്തിലുള്ള ഹെയർ ഡൈ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നവരും അതുപോലെ ബ്യൂട്ടിപാർലറുകളിൽ പോയി ഡൈ ചെയ്യുന്നവരും വളരെയധികം എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഒട്ടും ഗുണം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം അതുകൊണ്ടുതന്നെ മുടി നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും മുടിയെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിന് മുടിയിൽ നിറ പരിഹരിക്കുന്നതിനും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് അനുയോജ്യം. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *