കഷണ്ടി ഇല്ലാതാക്കി ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കിടിലൻ വഴി..

ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ജീവിതശൈലിയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണ പോഷകാഹാരം കുറവ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മുടിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പലതരം ഉത്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഉപയോഗം കൊണ്ട് മുതിർന്നതിൽ മാത്രമല്ല കൊച്ചുകുട്ടികളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെയധികം തന്നെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് മുടികൊഴിച്ചിൽ പരിഹരിക്കുന്നതിനും മുടിയുടെ ആരോഗ്യം നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും കർഷന്റെ പോലെ വന്നവർക്ക് കഷണ്ടി ഇല്ലാതാക്കി മുടി തഴച്ചു വളരുന്നതിനും.

എപ്പോഴും പ്രവർത്തി മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ അണിയിച്ച. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കഷണ്ടി മാറുന്നതിനും മുടികൊഴിച്ചിൽ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന കൃത്രിമ മാർഗ്ഗങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കൃത്രിമ മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുടിയെ വളരെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നതിന് കാരണമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഉണ്ടാകുന്ന സകലവിധ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിച്ച് മുടിയുടെ ആരോഗ്യം.

നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഇന്ന് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന കൃത്രിമ മാർഗ്ഗങ്ങളാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൃത്രിമ മാർഗങ്ങളിൽ ഉയർന്ന അളവിൽ കെമിക്കൽ അടങ്ങുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ഇതു മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണത്തേക്കാൾ ഏറെ ദോഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് കാരണമായി തീരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ മുടിയും.

നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിച്ചു നിലനിർത്തുന്നതിന് എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് ഇത്തരത്തിൽ കഷണ്ടിയുള്ള തലയിൽ പുതിയ മുടി കിളിർത്ത് വരുന്നതിന് മുടിയുടെ ആരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിച്ച് പരിഹരിക്കുന്നതിനും വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കുരുമുളക് പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പൂർവികർ വളരെയധികം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒന്നാണ്. തുടർന്ന് എന്നതിന്റെ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *