മുടിയിലെ നര ഇല്ലാതാക്കി മുടിയെ സംരക്ഷിക്കണം കിടിലൻ വഴി…

ഇന്ന് ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്നവരിലും വളരെയധികമായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സൗന്ദര്യ പ്രശ്നം തന്നെയായിരിക്കും.മുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നര എന്നത് മുടിയിലെ നര പരിഹരിച്ച് മുടിയുടെ അറിവും നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും നിലനിർത്തുന്നതിനും ഇന്ന് ഒത്തിരി ആളുകൾ വിപണി ലഭ്യമാകുന്ന മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ്.ചെറിയ രീതിയിൽ മുടിയിൽ നര കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒത്തിരി ആളുകൾ വിപണി ലഭ്യമാകുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ഹെയർ ഡൈ അതുപോലെ ഓയിലുകൾ അതുപോലെ.

   

തന്നെ ബ്യൂട്ടിപാർലറുകളിൽ പോയി ഒത്തിരി ഹെയർ ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നവരും വളരെയധികം ആണ് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണത്തേക്കാളേറെ ദോഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് കാരണമായി തീരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മുടിയില്ലാണ്ടാ ഇത്ര പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ പരിഹാരം കണ്ടെത്തി നമ്മുടെ മുടിയും നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഇപ്പോഴും ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ തന്നെയാണ്.

https://youtu.be/mqRYdftOXx4

ഇന്ന് മുടിയിലെ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ പ്രായമാകുന്നതിന് ലക്ഷണമായിട്ടാണ് അതായത് മാത്‍സ് ഒരു 60 വയസ്സിന് മുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ 55 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരിൽ മാത്രമാണ് മുടി നരയ്ക്കുന്ന അവസ്ഥ കണ്ടിരുന്ന എങ്കിൽ ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽ പെട്ട കൊച്ചുകുട്ടികൾ മുതൽ എല്ലാവരിലും.

ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു ഇത് വളരെയധികം മാനസിക വിഷമം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഇത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന പലതരത്തിലുള്ള കൃത്രിമ മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങളിലൂടെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുക എന്നത് തന്നെയാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *