പാമ്പുകടിയേറ്റ ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് ചെയ്തത് കണ്ടോ..

പലപ്പോഴും പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സ്നേഹം കൂടിയതിന്റെ പേരിലും മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന പറയുന്ന വളരെയധികം ആണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉള്ളത്.പാമ്പുകടിയേറ്റ് ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ കടിച്ചു പിന്നീട് സംഭവിച്ചത്. ഭാര്യയോടുള്ള അടങ്ങാത്ത പ്രണയത്തിൽ ജീവിതാവസാനത്തിലും തന്റെ പ്രാണസഖി കൂടെയുണ്ടാവണം എന്ന് ആഗ്രഹത്തിൽ പാമ്പുകടിയേറ്റ ഭർത്താവ് ഭാര്യയും.

കടിച്ചു രാത്രി വീട്ടിൽ ഉറങ്ങുന്നതിനിടയാണ് ബീഹാർ സമസ്ത ജില്ലയിലെ വീട്ടിൽ വച്ച് ശങ്കരായുള്ള പാമ്പിന്റെ കടിയേൽക്കുന്നത്. ഉണർന്ന ശങ്കറായി ശങ്കരായി തന്റെ അവസ്ഥ വഷളായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ തന്റെ സ്നേഹമായ ഭാര്യ അമരി ദേവിയെ വിട്ടു പോകാൻ അയാൾക്ക് കഴിയുമായിരുന്നില്ല മരണത്തിലും അവൾ തന്നെ കൂടെ ഉണ്ടാവണമെന്ന്.

ആഗ്രഹത്താൽ ഭാര്യയുടെ കൈത്തകടിച്ചു മുറിക്കുകയായിരുന്നു ശങ്കരായി കടിയേറ്റ് അമിതയുടെ അവസ്ഥയും മോശമായതോടെ ഇവരുടെ നിലവിളി കേട്ട് ഓടിക്കൂടിയ നാട്ടുകാർ ഇതുവരെയും ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ശങ്കരായുടെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഡോക്ടർമാർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല.

ശങ്കരായി മരണത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്ത് അമിതയുടെ ജീവൻ ഡോക്ടർമാർക്ക് രക്ഷിച്ചു കൃത്യസമയത്ത് എത്തിച്ചതിനാലാണ് അമരിതയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതെന്ന് ഡോക്ടർമാർപറഞ്ഞു.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *