ഒരുനേരത്തെ ഭക്ഷണം നൽകിയപ്പോൾ ഈ തെരുവുനായ ചെയ്ത പ്രത്യുപകാരം കണ്ടോ.

പലപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തവർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരുടെ സംസാരിക്കുകയും അതുപോലെ വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി പല നല്ല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തരുന്നത് അത്തരത്തിൽ ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുപോലെതന്നെ നമ്മൾ മൃഗങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് വളരെയധികം നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. അവയ്ക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് ഒരിക്കലും മറക്കുകയില്ല പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടിഅവർ എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നത് വളരെയധികം.

   

വിചിത്രമായി നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നതായിരിക്കും അത്തരത്തിൽ ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. മനുഷ്യരുടെ ഏറ്റവും വലിയ സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെയാണ് നായ്ക്കൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ അത് നായിക തന്നെ കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആകുന്നത് തുർക്കിയിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. തിരുവി നായകൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് പലപ്പോഴും പലരും വിസമ്മതിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ.

തിരുവനന്തപുരത്ത് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത ഒരു വ്യക്തിക്കുണ്ടായ ഒരു അനുഭവമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരത്തിൽ ഒരു തിരുവ നാടകം നടക്കുകയായിരുന്നു ഒരുപാട് പേരും ആ നാടകം കാണാൻ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. നാടകം ഗംഭീരമായി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അതിലെ നായകനായ കുതിരപ്പുറത്തു നിന്ന് വീണു വേദന കുറയുന്ന രംഗമുണ്ട്.

ചുറ്റുമുള്ളവർ വളരെയധികം ആകാംക്ഷയോടെയാണ് ഈ രംഗം കാണുന്നത്.എന്നാൽ പെട്ടെന്നാണ് അത് സംഭവിച്ചത് എവിടെനിന്നോ ഒരു തെരുവുനായ ഓടിയെത്തി അദ്ദേഹത്തെ നക്കാനും മണപ്പിക്കാനും അദ്ദേഹത്തെ നാടകത്തിൽ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് പോലെ അഭിനയിച്ചവർക്ക് നേരെ കുരയ്ക്കാനും ഒക്കെ തുടങ്ങി. നായ ആ വ്യക്തിയെ വളരെയധികം സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *