ഈ മകൻ ചെയ്ത പ്രവർത്തി കണ്ടു ആദ്യം പരിഹസിച്ച് എങ്കിലും പിന്നീട് നടന്നത്..

എന്താ മോനെ ഇത്? കല്യാണമായിട്ട് ഈ ഭ്രാന്ത് ഇവിടേക്ക് എന്തിനാണ് കൊണ്ടുവന്നത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ദേഷ്യം വന്നു ഭ്രാന്തി ആണത്രേ. അമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു മനുഷ്യർ എത്ര സ്വാർത്ഥരാണ്. അമ്മ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ കല്യാണം എന്റെ ആണെങ്കിൽ ആ പന്തലിൽ മുന്നിൽ ഇവർ ഉണ്ടാകും ഇതിന്റെ തീരുമാനമാണ് അതു പറയുമ്പോൾ കൺകുണിൽ നിന്നും ഒരു തുള്ളി അടർന്നു വീണു. അമ്മ എന്തൊക്കെയോ തെരുവത്തുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് പോയി.

വീട്ടിൽ കല്യാണത്തിന് കൊണ്ട് ആരൊക്കെയോ വരുന്നു പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴാണ് ശാന്തമായത്. ഞാൻ ലക്ഷ്മി അമ്മയെ അവരുടെ മുറിയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അമ്മയ്ക്കകത്ത് പിടിച്ചില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി വീട് പണിതപ്പോൾ മുതൽ ഞാൻ ആരെയും കയറ്റാതെ അടച്ചിട്ട മുറിയാണ് പെട്ടെന്ന് ഓടി വന്നു നിനക്ക് വട്ടാണോ കൊണ്ടുപോയി കിടത്തിയാൽ പോരെ ഇത് അതിഥികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ്.

ഞാൻ പണി കഴിപ്പിച്ചത് അവർ കഴിഞ്ഞിട്ടേ എനിക്ക് ആരുമുള്ളൂ . ലക്ഷ്മി ഇനി ഈ വീട്ടിൽ എന്നും ഉണ്ടാകും ലക്ഷ്മി അമ്മയുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു ആ കണ്ണുനീർ തുടച്ചിട്ട് ഞാൻ വാതിലടച്ചു മനസ്സിലേക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഓടിയെത്തി അന്നൊക്കെ എന്ത് രസമായിരുന്നു ഞാനും അയൽപത്തെ ലക്ഷ്മിയുടെ മകനും കുമാറും കൂടിയാണ് എന്തിനും ഏതിനും ഒരുമിച്ചു പോകാറുള്ളത്.

കുമാരേട്ടൻ എന്നിലും മൂത്തതാണ് ഞാൻ കോളേജിൽ ബിരുദത്തിന് അവസാന വർഷം ഏട്ടൻ ബിരുദാനന്തര ബിരുദത്തിനും പഠിക്കുന്നു എന്തിനും ഏതിനും ഏട്ടനാണ് എനിക്ക് തുണ ഏട്ടന്റെ അച്ഛൻ ചെറുപ്പത്തിലെ മരിച്ചുപോയി അവർക്ക് ധാരാളം സ്വത്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.