യൂറിക്കാസിഡ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇല്ലാതാക്കാം..

ഇന്ന് പലപ്പോഴും കൊളസ്ട്രോൾ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ചെക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് യൂറിക്കാസിഡ്. എന്താണ് യൂറിക് ആസിഡ് എന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ ആണെന്ന് നേരിടേണ്ടി വരിക മാത്രമല്ല വീട്ടിൽ വച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒറ്റമൂലികൾ നോക്കാം. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലും ശരീരകോശങ്ങളിലുള്ള പ്രോട്ടീൻ വിഘടിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന പ്യൂറിൻ എണ്ണ ഘടകം ശരീരത്തിൽ രാസപ്രക്രിയയുടെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്നതാണ് യൂറിക്കാസിഡ്.

ഈയൊരു കാസിഡിന്റെ തോതിൽ ക്രമീകരിക്കുന്നത് കിഡ്നിയാണ്. ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന യൂറിക് ആസിഡിന്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം മൂത്രത്തിലൂടെയും മൂന്നിൽ ഒരുഭാഗം മലത്തിലൂടെയും പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നു. കിഡ്നിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് പ്രോട്ടീനിന്റെ അളവ് കൂടുന്നതും യൂറിക്കാസിഡ് രക്തത്തിൽ വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമായിത്തീരുന്നു. മാത്രമല്ല മറ്റു കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതിനും സാധ്യത കൂടുതലാണ്.

ലുക്കീമിയ അർബുദ ചികിത്സയുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനം തൈറോയ്ഡിന്റെ പ്രവർത്തിക്കുക പേരതൈറോഡ് അമിതമായി പ്രവർത്തിക്കുക പൊന്നത്തടി ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അമിതമായി ജലം പുറത്തുപോവുക രക്തത്തിൽ അമിതമായി കൂടുക എന്നീ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ കാരണമാകുന്നുണ്ട് യൂറിക്കാസിഡ് പുറന്തള്ളാൻ നിന്നാൽ അത് ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടും യൂറിക്കാസിഡ് ക്രിസ്റ്റലുകൾ ആയി പ്രധാനമായും.

കാലിന്റെ പിരിവില്ലിലെ സന്ധികളിലെ അടിഞ്ഞു കൂടുകയും ചെയ്യും ഇത്. അധികഠിനമായ വേദനകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും കാരണമാവുകയും ചെയ്യും മാത്രമല്ല പേരവിരലിലാണ് ഇത് ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിലും പിന്നീട് കാലിന്റെ ഉപ്പൂറ്റി കൈത്തണ്ട വിരലുകൾ എന്നിവയിലേക്കും ഉണ്ടാകും ഈ അവസ്ഥയാണ് ഗൗട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗം. യൂറിക്കാസിഡ് വളരെ കൂടുതലായാൽ വൃക്കയിൽ കല്ല് വൃക്ക അമ്പലം എന്നെ ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.