ഇത്തരത്തിലുള്ള അവിശ്വസനീയമായ ആചാരങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാൽ ഞെട്ടിപ്പോകും.

ലോകത്തിലെ ഓരോ രാജ്യക്കാരും അവരവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്ത പുലർത്തുന്ന ആചാരങ്ങളുമായി ജീവിക്കുന്നവരാണ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത ചില ആചാരങ്ങൾ പുലർത്തുന്നവരെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ലോകത്ത്.എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പോലും കഴിയാsത്ത ജോലി ചെയ്തു ജീവിക്കുന്ന വളരെ ചുരുക്കം ചിലരും ഈ ഭൂഗോളത്തിൽ ഉളളൂ. ഇതൊക്കെ ഒരു തൊഴിൽ ആണോ എന്ന് അതെ ഇത് തൊഴിൽ തന്നെയാണ് നോക്കൂ ആലിംഗനം.

   

ഒരു തൊഴിൽ ആകുമ്പോൾ യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും വൈകാരിക കെട്ടുപാടുകൾ ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരാളുടെ ആശ്ലേഷം ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ആശ്വസിക്കാം അവരുടെ നെഞ്ചോട് പറ്റി ചേർന്ന് കിടക്കാം. എത്രനേരം വേണമെങ്കിലും മണിക്കൂറിൽ അനുസരിച്ച് പണം നൽകിയാൽ മതിയാകും ഈ നൈമിഷിക സൗഹൃദ സേവനം നൽകാൻ ആരെങ്കിലും.

വൃത്തി ചെയ്തു ജീവിക്കുന്ന കുറച്ചധികം തൊഴിലാളികൾ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടാകും. മണിക്കൂറിന് അനുസരിച്ച് പണം നൽകിയാൽ മതിയാകും 60 മുതൽ 80 രൂപ വരെയാണ് ഇവർ തുക. ആലിംഗനം ആലിംഗനം ഒരു തൊഴിൽ ആകുമ്പോൾ. യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും വൈകാരിക കെട്ടുപാടുകൾ ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരാളുടെ ആശ്ലേഷം ആലിംഗനം ഒക്കെയോ ആസ്വദിക്കും.

അവരുടെ നെഞ്ചോട് പറ്റിച്ചേർന്നു കിടക്കാം. എത്രനേരം വേണമെങ്കിലും മണിക്കൂർ അനുസരിച്ച് പണം നൽകിയാൽ മതിയാകും. നിമിഷ സൗഹൃദ സേവനം നൽകാൻ ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നു കുറച്ചധികം തൊഴിലാളികൾ പാശ്ചാത്യ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടാകും. മണിക്കൂറിന് 60 മുതൽ 80 ഡോളർ വരെയാണ് ഇവർ വായിക്കുന്ന തുക. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *