കെമിക്കലുകൾ ഇല്ലാത്ത ലിപ്പ് ബാം വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം

മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് ചുണ്ടുകൾ ചുവപ്പിക്കാൻ ചുണ്ടനും നിർത്തുമായി ലഭിച്ച പരീക്ഷിക്കുന്ന അത്ര നല്ലതല്ല കാരണം ഇത്തരം മേക്കപ്പുകൾ വഴികൾ കെമിക്കലുകൾ എന്നതിനേക്കാൾ ദോഷവും കൂടെ ഉണ്ടാകും നൽകുവാൻ സഹായിക്കുന്ന പല വീട്ടുവൈദ്യങ്ങളും ഉണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ദോഷം വരുത്താത്ത ചില സാധനങ്ങൾ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പെണ്ണിന്റെ ചെഞ്ചുണ്ടിൽ പുഞ്ചിരി പൂത്തു എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനം കേട്ടിട്ടില്ലേ ചുവന്ന നിറങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യം ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ് അതിന് ആണുങ്ങൾക്ക് ആയാലും.

   

പെണ്ണുങ്ങൾക്കായാലും തിളക്കമുള്ള ഒരു ആകർഷണം തന്നെയാണ്. ചുണ്ടുകളിലെ കറുപ്പ് നിറം വറ്റി ലഭിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ഇനി വീട്ടിൽ തന്നെ തികച്ച നാച്ചുറലായി തയ്യാറാക്കാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ഇലിബാമുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് അധികം ചെലവുകൾ വരുന്നില്ല അതുപോലെതന്നെ അധികം സാധനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. നല്ല ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള ചുവപ്പ് നിറമുള്ള ചുണ്ടുകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തികച്ച നാച്ചുറൽ.

തയ്യാറെടുക്കുന്ന ചില ലിബ്ബാമുകൾ പരിചയപ്പെടാം തയ്യാറാക്കുന്നതിന് അധികം ചേരുവകൾ ആവശ്യമില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് സത്യം എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്ന ലഭ്യമാണ് ബീറ്റ്റൂട്ട് ലിബം അത് ഉപയോഗിച്ചാൽ നമ്മുടെ ചുണ്ടുകൾ കൂടുതൽ നിറം ലഭിക്കുന്നതിനും ചൂണ്ടുകളിലെ കരുവാര മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന്.

തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പെട്രോളിയം ചൊല്ലി എടുക്കുക ഇതിലേക്ക് തേനും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു പാത്രത്തിൽ ആക്കുക ഇതിലേക്ക് ബീറ്റ്റൂട്ട് നീരും ചേർക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് ഇത് നന്നായി മൈക്രോവേവ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നന്നായി ചൂടാക്കി എടുക്കുകയും ചെയ്യുക നന്നായി തിക്കായി വരുമ്പോൾ തണുക്കാൻ അനുവദിക്കുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *