സ്ത്രീകൾ മാത്രം കാണുക!ഇത് ഒരു തവണ തേച്ചാൽ മതി മുഖത്തുള്ള മുടി കൊഴിഞ്ഞു പോകും

സ്ത്രീകൾക്ക് മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന മുടികൾ മാറ്റിയെടുക്കുവാൻ വളരെ നല്ലൊരു മാർഗമാണ് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത്. താടിയുടെ സൈഡിൽ ചുണ്ടിന് മുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മുടികൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് ഇത്. ഇതൊരു പ്രകൃതിദത്തമായ ഒരു മാർഗമാണ് . ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന നോക്കാം ഇതിനായി ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ആട്ടപൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക . നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിന് വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമായിരുന്നു തന്നെയാണ് ആട്ടപ്പൊടി.

രണ്ടാമത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കടലപ്പൊടി ആണ്. കടലമാവ് കടലപ്പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞ് മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. ഏകദേശം ഒരു സ്പൂൺ ചേർക്കുക. തുടർന്ന് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് റോസ് വാട്ടർ ആണ്. 20 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇത് ഉണങ്ങുന്നതാണ് ഉണങ്ങിയതിനുശേഷം വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ചെറുതായി സ്ക്രബ് ചെയ്തു റിമൂവ് ചെയ്യുക. വേദനയില്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് മുടികൾ മാറ്റുവാൻ പറ്റും. മുടി കൂടുതൽ ആളുകൾ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായി ചെയ്തത് മുടി മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ്.

Rosewater Mix it and add the required rosewater to it. Mix well and take until it is in paste form. Removing dead cells on our face with seaweed will help a lot. Similarly, rose water also helps in removing skin dirt in a good way. After mixing it well, apply it on your face all over the hairy areas. Leave it to dry well.If you like it. Share this video. Like it the same way. Command your precious. Responses are expected. More like this. To get videos. Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan . Thank you very much to all those who have cooperated so far.