ആപത്ത് ഘട്ടത്തിൽ ഭാര്യ ഉപേക്ഷിച്ചുപോയി എന്നാൽ ഈ മക്കളുടെയും അച്ഛന്റെയും ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത്…😱

ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്നേഹബന്ധങ്ങൾക്ക് പോലും ഇന്ന് പലരും വേണ്ടത്ര പ്രാധാന്യം നൽകുന്നില്ല എന്നതാണ് വസ്തു സ്വന്തം സുഖങ്ങൾക്ക് സന്തോഷത്തിനും വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ വേണ്ടെന്നു വയ്ക്കുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനും ഇന്ന് വളരെയധികം ആളുകൾ തയ്യാറാകുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതും യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്.

   

അത്തരത്തിൽ സ്നേഹത്തിന് യാതൊരു വിരിയിലയും കൽപ്പിക്കാതെ പോയസ്ത്രീയും എന്നാൽ അവരുടെഭർത്താവിനും മക്കൾക്കും ലഭിച്ച സൗഭാഗ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.സ്ട്രോക്ക് വന്ന ശരീരം തളർന്ന ഭർത്താവിനെയും കുട്ടികളെയും ഉപേക്ഷിച്ചു കാമുകനോടൊപ്പം പോയി ഭാര്യ എന്നാൽ ഒരു ഫോട്ടോ ജീവിതം തന്നെ മാറ്റിമറിച്ച അച്ഛന്റെയും മക്കളുടെയും കഥയാണിത്.

ഫിലിപ്പീൻസിലെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന യുവാവ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായി ഒരു മുന്തിയ ഹോട്ടലിൽ കയറി ഭക്ഷണം ഓർഡർ ചെയ്ത് കാത്തുനിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് തൊട്ടപ്പുറത്തെ ടേബിളിൽ ഇരിക്കുന്ന കുടുംബത്തെ അയാൾ ശ്രദ്ധിച്ചത് അച്ഛനും രണ്ടു ചെറിയ പെൺമക്കളും ആ കുടുംബം അവിടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച ആനയും മക്കളെയും കണ്ടപ്പോൾ വലിയ സാമ്പത്തികശേഷിയുള്ളവരായി തോന്നിയില്ല.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആ യുവാവിനെ അവരുടെ കാര്യത്തിൽ കൗതുകം തോന്നി. അയാൾ അവരെ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. ആ അച്ഛൻ തന്റെ മക്കൾക്ക് വിളമ്പി കൊടുക്കുന്നതല്ലാതെ ഒരു തരി പോലും അദ്ദേഹം കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല മക്കൾ രണ്ടുപേരും വളരെ സന്തോഷത്തോടെയും അല്പം ആർത്തിയോടെയും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. ഇനി എന്തെങ്കിലും വോട്ടർ ചെയ്യണം എന്ന് അയാൾ മക്കളോട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ അയാൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തന്റെ കയ്യിലുള്ള ചില്ലറ തോട്ടുകൾ എന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.