പ്രവാസജീവിതം തടവറയായി മാറിയപ്പോൾ…

ജീവിതത്തിലെ പലതരത്തിലുള്ള വെല്ലുവിളികളുടെ നാം കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന പല സന്ദർഭങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നുവരും എന്നാൽ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം നല്ലൊരു ജീവിതമായി മാറുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ മാത്രമാണ്.

   

നമുക്ക് ജീവിതത്തെ തിരികെ പിടിക്കുന്നതിന് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ.വെറും ഒരാഴ്ച കൂടി തന്റെ 15 വർഷത്തെ പ്രവാസം തീരുകയാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നാട്ടിൽ എത്തിയാൽ മതി എന്ന ചിന്ത മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ 21 വയസ്സിൽ പ്രവാസി ആയതാണ് ഒന്നുമില്ലാതെ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ജീവിതം വെട്ടിപ്പിടിച്ചവന്റെ എല്ലാ അഹങ്കാരം കൂടി തന്നെ ജനിച്ച മണ്ണിൽ ജീവിക്കണം.

എല്ലാം ഒരുതരം വാശിയായിരുന്നു അമ്മയോടും അച്ഛനോടും തള്ളിപ്പറഞ്ഞ എല്ലാവരോടുമുള്ള വാശി ജോഷിയുടെ ചുണ്ടിൽ ചിരി വിടർന്നു വയസ്സുകൊണ്ട് മൂത്തവൻ ആണെങ്കിലും എന്നും അനിയനേക്കാൾ പരിഗണന തനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഒരു മേൽക്കൂരയുടെ കീഴിൽ അനുഭവിച്ച വേർതിരിവ് അല്ലെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കഴിവുമില്ലാത്ത ഇന്നലെവരെ നാലാളുടെ മുന്നിൽ കയ്യടി വാങ്ങുകയോ ഒന്നും നേടുകയും ചെയ്യാത്ത തന്നെക്കാളും എന്തുകൊണ്ടും യോഗ്യൻ അവൻ തന്നെയാണ്.

ചെറുപ്പം മുതൽ പഠിപ്പിക്കും കളിലും അംഗീകാരങ്ങളും കൈയ്യടിയും വാങ്ങി അമ്മയുടെയും അച്ഛന്റെയും അഭിമാനം തനിക്ക് അവൻ അഭിമാനമായിരുന്നു അവന്റെ വിജയങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ തന്നെ താഴ്ത്തി കിട്ടുന്നതുവരെ ഒന്നും നേടാത്തവൻ എന്ന് പരിഹസിക്കും വരെ. നീ എന്താടി എന്ന പരിഹാസ ചോദിക്കുന്നവരുടെ മുന്നിൽ എടുത്തുപറയാൻ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അവന്റെ വിജയങ്ങളുടെ താരതമപ്പെടുത്തി പുച്ഛിക്കുന്നവരുടെ മുന്നിൽ സ്വന്തം അമ്മപോലും അവനെ മാത്രം ചേർത്ത് പിടിക്കും.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *