ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങൾ ജീവിതങ്ങൾ തകർക്കുമ്പോൾ…

ഇന്ന് പല കുടുംബങ്ങളും തകർന്നതിനെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.എന്റെ പപ്പാ എന്റെ അമ്മയെ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഞാൻ ആ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നുള്ളൂ തന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന അലൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് സ്കൂൾ കൗൺസിലറായ സ്നേഹ നീട്ടി എന്താ പറഞ്ഞത് അതേ ടീച്ചർ അമ്മയെ ഇഷ്ടമില്ല. എനിക്കെന്റെ അമ്മയോട് വെറുപ്പാണ് മുഖം പൊത്തി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അതിനൊരു കാരണം ഉണ്ടാകുമല്ലോ അലൻ എന്താണ് ആ കാരണം ഞാൻ ആ കാരണം.

പറയില്ല ടീച്ചർ പറയാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് പറയാതെ എങ്ങനെ കാരണം. എന്നറിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണാൻ പറ്റുമോ എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല പക്ഷേ ഒന്ന് ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയെ വെറുപ്പാണ് അവരെ കാണുന്നതുപോലും എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അവരു വിളമ്പിത്തരുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ അവരെ ഡ്രസ്സ് കഴുകിതരുന്നതോ ഒന്നും എനിക്കിഷ്ടമല്ല.

എന്റെ പപ്പ ഒരു പാവമാണ് പാവം പാവം എന്ന് പുലമ്പിക്കൊണ്ട് സ്നേഹയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പുറത്തേക്ക് പോയി പറയട്ടെ സ്നേഹയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ടും കേൾക്കാതെ പാപത്തിൽ പോയി സ്നേഹ അടുത്ത സ്നേഹ അടുത്ത രണ്ടു കുട്ടികളോടും കൂടി സംസാരിച്ച് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കേട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളും തന്നെയും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ തോന്നി സ്നേഹം.

സ്റ്റാഫ് റൂമിൽ വേറെയും ടീച്ചർമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ടാകാം ബിന്ദു ടീച്ചർ തന്റെ ഇരുപ്പിടത്തിൽ വന്നു സ്നേഹാല എന്നോട് സംസാരിച്ചു പോകും എന്താ അവന്റെ പ്രശ്നം അവൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു. പ്രത്യേകിച്ച് അവനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ അവൻ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ എന്തോ കാമ്പുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. തുടർന്ന് പറയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.