ഈ കുട്ടിയാന കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ ചെയ്ത പ്രവർത്തി ആരെയും ഞെട്ടിക്കാം .

മൃഗങ്ങളുടെ ചില പ്രവർത്തികൾ നമുക്ക് വളരെയധികം രസകരമായ അനുഭവപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. അത്തരത്തിൽ വളരെയധികം രസകരമായി തോന്നുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. കുട്ടിയാന അമ്മയെ പറ്റിക്കുന്ന ഒരു രംഗമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണുന്നത്.ദിവസം കൊണ്ട് കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ കണ്ട ഒരു വീഡിയോ റിപ്പബ്ലിക്കിലെ ആണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് ആനകളാണ്.

   

അവിടുത്തെ പ്രധാന ആകർഷണം നിരവധി ആഫ്രിക്കൻ ആനകൾ ഉള്ള അവിടേക്ക് ഒരു വർഷം മുമ്പാണ് രണ്ട് ഇന്ത്യൻ ആനകളെ കൊണ്ടുവന്നത്. കാടിനു സമാനമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് അവിടെയുള്ളത് ആനകൾക്ക് കാട്ടിൽ നടക്കുന്നതുപോലെ നടക്കാം ആളുകൾക്ക് അത് കാണാനും പറ്റും അവിടുത്തെ ഇന്ത്യൻ ആന ഒരു ആനക്കുട്ടിക്ക് ജന്മം നൽകി ആ കുട്ടി അവിടുത്തെ സന്ദർശകർക്ക് വലിയ കൗതുകവും ആയിരുന്നു അത് സംഭവിച്ചത്.

കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ ആനക്കുട്ടി പെട്ടെന്ന് തളർന്നുവീണു എണീക്കുന്നില്ല എന്നിട്ടും യാതൊരു അനക്കവുമില്ല ഇത് കണ്ടു നിന്നവരും ആകെ വിഷമിച്ചു കുട്ടിയാന ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞെട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എണിക്കുന്നില്ല എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് ആളുകൾ ബഹളം വയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി . കുഞ്ഞിനെ നോക്കി നിന്നു ഉടൻതന്നെ അവിടുത്തെ ജോലിക്കാർ ഓടിയെത്തി.

അവർ കുട്ടിയാണ് തട്ടി വിളിക്കാനും എടുത്തു പോകാനും തുടങ്ങി എന്നിട്ടും രക്ഷയില്ല എല്ലാവരും ആകെ വിഷമത്തിലായി. എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ആനക്കുട്ടിക്ക് ഒരു അനക്കവുമില്ല പെട്ടെന്നാണ് അത് സംഭവിച്ചത് ഒറ്റയോട്ടം അപ്പോഴാണ് എല്ലാവർക്കും കാര്യം മനസ്സിലായത് എല്ലാവരെയും കളിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു പഴയതുപോലെ ആ ആനക്കുട്ടി ഓടാനും ചാടാനും തുടങ്ങി.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.