മദ്യം കഴിക്കുന്നതിനോട് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്..

നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇന്ന് മദ്യപാനികളുടെ എണ്ണം ദിനംപ്രതി വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് കുട്ടികളൊന്നും മുതിർന്നവരും പ്രായഭേദമെന്നും ഇല്ലാതെ പുരുഷന്മാരിൽ ഇന്ന് വളരെയധികംമദ്യപാനികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് സ്ത്രീകളും ഒട്ടും പുറകിലെല്ലാം ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്നും പല പഠനങ്ങളും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.ആദ്യം ഏത് രീതിയിൽ കഴിച്ചാലും അത് എത്ര അളവിൽ നിന്നും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്നത്.

   

പലരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു സംശയമാണ് യൂറോപ്യൻസ് ദിവസവും മദ്യം കഴിക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് എന്നാൽ അവരുടെയും ജീവിതരീതിയും അതുപോലെ തന്നെ ജനറ്റിക് വളരെയധികം വ്യത്യസ്തമാണ്.നമ്മൾ ഏത് മദ്യം കഴിച്ചാലും അത് എത്ര അളവിൽ നമ്മുടെ കരളിനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നതാണ് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്.മദ്യം ഏത് ബ്രാൻഡ് ആണ് എന്നത് നമ്മുടെ കരളിനെ അറിയില്ല എന്നാൽ ഏത് ബ്രാൻഡ്.

കഴിച്ചാലും നമ്മുടെ കരളിനെ അത് ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നതിന് കാരണമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഡ്രിങ്ക് പറയുന്നത് എംഎൽ ആണ് കഴിക്കുന്നതും. 30 എംഎൽഎ നിറം കഴിക്കുന്നതും 3 എംഎൽഎ ബിയർ കുടിക്കുന്നതും ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു ലിറ്റർ ബിയറിൽ തന്നെ ഏകദേശം നാല്പത് ഗ്രാമോളം ആൽക്കഹോൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇതിൽ തന്നെ സ്ട്രോങ്ങും മൈൽഡും എല്ലാം ഉണ്ട്. മലയാളികൾ കണക്കില്ലാതെ ബിയർ അടിക്കുന്നവരും ആണ് എന്നാൽ വിദേശികൾ അതിനെല്ലാം കൃത്യമായ കണക്ക് പാലിച്ച് ഒട്ടും കൂടുതൽ കഴിക്കാത്തവരാണ്. നമ്മുടെ മെറ്റബോളിസത്തിലെ വളരെയധികം വ്യത്യാസമുണ്ട്.പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് അസുഖങ്ങൾ മദ്യപാനത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ആളുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *