യുവതിയെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ പോയപ്പോൾ സംഭവിച്ചത്..

പലപ്പോഴും ജീവിതഭാരം നിമിത്തം പലരും പലരുടെ ജീവിതത്തിലെ നല്ല നിമിഷങ്ങളുംഅതുപോലെ അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ എല്ലാം മറന്ന് ജോലി ചെയ്യാൻ തയ്യാറാക്കുന്നവർ ആയിരിക്കും അത്തരത്തിൽ ഒരു അമ്മയുടെ സംഭവം ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്.എന്താണ് ഈ സംഭവം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം.

   

പലപ്പോഴും പെൺകുട്ടികൾ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം പ്രതിസന്ധികളാണ് നേരിടുന്നത് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ വിവാഹിതരാകുന്നതിനും നല്ലൊരു ജോലിയും മറ്റും ഇല്ലാതെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതിനും പെൺകുട്ടികൾ ഇന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും.

ഗീത എന്ന യുവതിയും വീട്ടിലെ മൂത്ത മകളാണ് അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം പ്രതിസന്ധികളാണ് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോൾ അടുക്കളയിൽ ജോലിചെയ്യുന്ന ഗീത അവനെ ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയും പാത്രമെടുത്ത് അതിലേക്ക് ചോറും മുട്ട പൊരിച്ചതും കൊടുത്തു. ജീവിതത്തിൽ പലരും പല തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ ആയിരിക്കും കടന്നു പോവുക ഇത്തരം പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എന്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നത് തയ്യാറാക്കുന്നവരാണ് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ പെട്ടവർ.

ഹൃദയത്തിൽ യുവതി നേരിടേണ്ടി വന്ന അവസ്ഥകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ എത്രനേരം എടുത്തെന്നറിയില്ല മരച്ച ശാന്തമാക്കുന്നവരെ ഉള്ളിൽ ദുഃഖമെല്ലാം ആ ചുമരിൽ തെളിയിച്ച കരഞ്ഞു തീർത്തു. വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരു യുവാവിന്റെ മാനസികാവസ്ഥയെ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ജീവിതം എപ്പോഴും ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായി മുന്നോട്ടു നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്  തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *