പെൺകുട്ടിയെ ആക്രമിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ സംഭവിച്ചത്.

എന്റെ നാട് ഒരു തനി ഗ്രാമമാണ് കുന്നുകളും പുഴകളും കാവും കുളങ്ങളും പള്ളികളും ഒക്കെയുള്ള ഒരു തനി ഗ്രാമം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പലയിടത്തും ഇതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും എന്നാണ്. പോലെ തന്നെയായിരിക്കും എന്നാണ് സ്നേഹം തന്നെ എല്ലായിടത്തും സംഭവം നടക്കുന്നത് ഞാൻ പ്ലസ്ടുവിന് പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് . പ്രാക്ടിക്കൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അഞ്ചു മണിയായി ബസ്കെട്ടി സ്റ്റോപ്പിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും അഞ്ചര ആവാറായി.

ബസ്റ്റോപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു അരമണിക്കൂറോളം റെയിൽപ്പാളത്തിലൂടെ നടന്നുവേണം വീട്ടിലെത്താൻ ആ സമയത്ത് മിക്കപ്പോഴും ആളുകൾ അല്പം കുറവായിരിക്കും നടത്തത്തിന്. റോഡ് വഴിയാണ് കുറച്ചു ദൂരം കൂടുതൽ നടക്കേണ്ടി വരും എന്ന് കരുതി പലരും വഴി തന്നെയാണ് നടപ്പ്. അങ്ങനെ കൈ റെക്കോർഡ് ബുക്കുകളും തോളിൽ ബാഗുമായി ഞാൻ നടക്കുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് എന്നെ ഒഴിവാകു പിന്തുടരുന്നതായി എനിക്ക് തോന്നിയത്.

ഞാൻ വേഗത അല്പം കുറച്ചു കാരണം അയാൾ എന്നെ കടന്നു പോകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ എന്ന് മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചു പക്ഷേ അയാലും വേഗത കുറച്ച് എന്റെ തൊട്ടുപിന്നിൽ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അയാളുടെ കാലടി കൊണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷേ അയാളും വേഗതകുറിച്ചു എന്റെ തൊട്ടുപിന്നാലെ ഉണ്ടെന്ന് അയാളുടെ കാലടികളുടെ ശബ്ദം കൊണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ധൈര്യം.

സംരക്ഷിച്ചു ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നടന്നു ഒരാളെയും കാണുന്നില്ല അപശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്റെ കൈവെള്ളവരെ വിയർത്തു തുടങ്ങി പിന്നെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ കൂട്ടി മുന്നിൽ മുന്നിൽ നീണ്ടുനിന്ന റെയിൽപാളങ്ങൾ ഇരുവശത്തുമുള്ള കുന്നുകളെ ഇടിച്ചു കളഞ്ഞ് റെയിൽ അതിലൂടെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.