പുരുഷ നഴ്സ് പ്രസവം ആദ്യമായി നേരിൽ കണ്ടപ്പോൾ സംഭവിച്ചത്..

അമ്മ എന്നത് വളരെയധികം നിസ്സാരമായി കാണാവുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല സ്ത്രീകളാണ് നിമിഷങ്ങളിൽ നേരിടുന്ന മാനസികവും ശരീരവും ആയ പിരിമുറുക്കം എന്നത് അനുഭവിച്ചവർക്ക് മാത്രമാണ് മനസ്സിലാക്കുക.നിന്റെ ഭാഗ്യം നിനക്ക് സീൻ കാണാലോ പ്രാക്ടിക്കലിലെ ഭാഗമായി ആദ്യമായി കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഈ പ്രസംഗം ഉള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല ഞങ്ങളുടെ സീനിയർ ബൈ കൊലകമ്പന്മാർ .

പലതും അതുകൊണ്ട് തലകറങ്ങി വരെ വീണിട്ടുണ്ട് ഒരു നോർമൽ ഡെലിവരുന്ന കാഴ്ച ഭൂമിയിൽ ഇല്ല അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒരാൾ നോർമൽ പ്രസംഗം കാണണം എങ്കിൽ അവർ ഒരു സ്ത്രീയോട് അവമര്യാതയായി പെരുമാറില്ല ഇത് ടിവിയിലും സിനിമയിലും കാണുന്ന പോലെ ഒന്നുമല്ല വീണ്ടും കൂർത്തയിരിക്കും രോമങ്ങൾ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പുറത്തു കാണുന്നപോലെ ഒന്നുമല്ല.

കുഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അവൻ പഠിച്ചതും സീനിയേഴ്സ് പറഞ്ഞു കേട്ടതും ആയ അവൻ തിരിച്ചു വിളമ്പി അല്ലേ ഐടി പഠിക്കുന്ന നിന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്ത് കാര്യം അളിയാ മാത്രമല്ല. ഞാൻ പോകുകയാണ്. തെറി മാത്രമല്ല വേറെയും കുട്ടികളുണ്ട് പ്രാക്ടിക്കലിനെ ജെറി പഠിച്ച ഇറങ്ങിയാൽ ഉടനെ നല്ല ജോലി കിട്ടുന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ നഴ്സിംഗ് പഠിക്കാൻ ഇറങ്ങിയ പതിനായിരങ്ങളിൽ ഒരുവൻ.

ആണുങ്ങൾ കുറച്ചേയുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം പെൺകുട്ടികൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം സൈൻ ചെയ്തു വാങ്ങണം അതുമാത്രമാണ് അവന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ ചില സീനിയേഴ്സ് അവനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞുവരുന്ന സമയത്ത് കണ്ണടച്ചു പിടിച്ചു മതിയെന്ന്. തീരെ നിവൃത്തികളിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നോക്കണം അവൻ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *