അമ്മയെ ഭാര്യയുടെ വാക്ക് കേട്ട് ഉപേക്ഷിച്ചു പിന്നീട് സംഭവിച്ചത്…

ജീവിതത്തിൽ പലരും നേരിടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് ഭാര്യയും അമ്മയെയും ഒരുപോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്നത്. ഇതിൽ തോറ്റു പോകുന്നവർ നിരവധിയാണ് പലപ്പോഴും ഇത് കുടുംബത്തിൽ വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും കാരണമാവുകയും ചെയ്യും.കെട്ടിയോളുടെ വാക്കും കേട്ട് സ്വന്തം അമ്മയെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ മാറി നീയാണ് എന്നെ മര്യാദ പഠിപ്പിക്കാൻ വരുന്നത് സുധാകരൻ നല്ല ദേഷ്യത്തിലാണ് അവന്റെ കോഴിക്കറി എന്നുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ വീടിനുമുറ്റത്ത് നിക്ഷേപിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് പേരിലാണ്.

ഈ പുകില് മൊത്തം അയൽവാസികളും നാട്ടുകാരും ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇനിയും അവിടെ നിന്ന് ഉള്ള മാനം കൂടി പോകുമെന്ന് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ മറുതൊന്നും പറയാതെ വീട്ടിലേക്ക് കയറിച്ചെന്നു. മനുഷ്യ നിങ്ങൾ ആ സുധാകരൻ മര്യാദ പഠിപ്പിക്കാൻ പോയിട്ട് എന്തിനാ പട്ടി ചന്തക്കു പോയപോലെ തിരിച്ചുവരുന്നത് അവരെ പേടിച്ചിട്ടാണോ പേടിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല .

അവൻ ഒന്നെടുത്താൽ രണ്ടാമത്തേതിന് അമ്മയുടെ കാര്യം എടുത്തിടും ഞാനെന്തു മറുപടി പറയും നീ തന്നെ പറ. ഞാൻ അവിടെ മുഖത്തേക്ക് നിസ്സഹായ നോക്കിയതും അവൾ അടുക്കളയിലേക്ക് നടന്നു വിവാഹം കഴിഞ്ഞ നാലാം ദിവസം മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ് അവളും അമ്മയും തമ്മിലുള്ള വഴക്ക് ഒരിക്കൽ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനിടയിൽ അല്പം എടുത്ത് വായിലേക്ക്.

സ്വാതി നോക്കുന്നതിനിടയിൽ അതുവരെ പട്ടുമെത്തിയിൽ കിടന്ന് മനോരാജൻ വാദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അവളങ്ങോട്ട് കടന്നുവന്നു അമ്മയ്ക്ക് തീരെ വൃത്തി പോരാ അമ്മയുടെ മൊത്തം തവിയിലാക്കി കളത്തിൽ കളിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കൂടി രോഗം പകലിലെ എന്നായി അവൾ പാവം അമ്മ തിരിച്ചൊന്നും പറയാതെ ഒന്ന് പുഞ്ചിരിക്കാൻ മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *