വിവാഹം നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബാങ്കിൽ ലോൺ അപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് സംഭവിച്ചത്..

ജീവിതത്തിൽ പല പല സാഹചര്യങ്ങളിൽ കഴിയുന്നവരെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഒത്തിരി ആളുകൾക്ക് പണമില്ലാതെയും മറ്റും കഴിയുന്നവർ വളരെയധികം ആണ്.മാനേജർ സാറിനെ കാണാൻ ദയവുചെയ്ത് അനുവദിക്കണം ബാങ്കിനുള്ളിലെ പെൺകുട്ടികളെ ശബ്ദം കേട്ടാണ് മാനേജർ സ്റ്റാഫിനെ വിളിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്നെ കാണാൻ വരുന്നവരെ ഇവിടേക്ക് കയറ്റി വിടണം.

അല്ലാതെ അനാവശ്യമായി അവിടെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കരുത് സാർ അത് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടിയാണ്. യൂണിറ്റ് കാര്യത്തിന് വന്നതാണ് വരുന്നത് സ്വന്തമായി വീടുപോലും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലോൺ കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല ശരി അവരോട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറയും ഞാൻ സംസാരിക്കാം. മാനേജർ പറഞ്ഞതിന് സ്റ്റാഫ് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ക്യാമ്പിലേക്ക് വരാനായി ആവശ്യപ്പെട്ടു നിറഞ്ഞ തുളുമ്പിയ കണ്ണുകളുമായി ഒരു പെൺകുട്ടി അകത്തേക്ക് കയറി വന്നു പിടികൂടിയ.

ഒരു കുടയും ആരോഗ്യകേറിയ ഒരു തോൾ വേഗം എഴുതാത്ത കണ്ണുകൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കാനായി പറഞ്ഞു. എന്താണ് കുട്ടിയുടെ പേര് ഇടംകഴിയാല്‍ കണ്ണുകൾ തുടച്ചുകൊണ്ട് അവൾ പറഞ്ഞു മീര. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മീര വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നത്അല്ലേ ലോൺ തരാൻ കഴിയില്ല എന്ന്.ദയവുചെയ്ത് എന്നോട് കഴിവ് കാട്ടണം എനിക്ക് അമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ.

ഞങ്ങൾ ഒരു വാടകവീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അമ്മയുടെ ആരോഗ്യം എത്തുന്നവരെ പാവം എനിക്ക് വേണ്ടി പല ജോലികളും ചെയ്തു. അമ്മയ്ക്ക് അസുഖം ആയതിൽ പിന്നെ കോളേജിലെ ക്ലാസ്സ് സമയം കഴിഞ്ഞു ഒരു തുണി കടയിലേക്ക് ജോലിക്ക് പോയിട്ടാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നത്.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.