വഴിയിൽ കണ്ട കുട്ടി എവിടെ കാര്യം തിരക്കിയപ്പോൾ പിന്നീട് നടന്നത്…

ഓടിച്ചിരുന്ന കാർ അരികിലെ തണൽ മരത്തിന്റെ അടിയിൽ നിർത്തിയിട്ട് കേശവൻ പതുക്കെ ക്ലാസുകൾ താഴ്ത്തി. ദൈവമേ എന്തൊരു വെയിലാണിത് ഇനിയും എത്ര കിലോമീറ്റർ കൂടി പോയാലോ ഇനിയും എത്ര കിലോമീറ്റർ കൂടി പോയാല് ഈ ദേശമംഗലം എന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തുന്നത്. സ്വയം പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ആ വിളി കേശവൻ തലതിരിച്ചു നോക്കി ഒരു പത്ത് വയസ്സ് പ്രായം തോന്നിക്കുന്ന ഒരു ആൺകുട്ടിയും കേശവൻ ചോദ്യമാവത്തിൽ അവനെ നോക്കി.

ചേട്ടാ ഇത് കുറച്ച് തേനാണ് ഇവിടെ അടുത്തുള്ള കാട്ടിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കുന്നതാണ് ശരിക്കുമുള്ളതാണ് അവൻ പറഞ്ഞു നിർത്തി നോക്കട്ടെ അതും പറഞ്ഞ് കേശവൻ കൈ അവൻ ഒഴിച്ചുകൊടുത്തത് രചിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ അവൻ പറഞ്ഞത് കളവല്ല എന്നും അവനെ മനസ്സിലായി. നിന്റെ പേര് എന്താ കേശവൻ ചോദിച്ചു നാണു എവിടെയാ നിന്റെ വീട്? നീ പഠിക്കുന്നില്ലേ വീണ്ടും കേശവന്റെ ചോദ്യം അവനെ തേടിച്ചെന്നു ഞാൻ പഠിക്കുന്നില്ല ചേട്ടാ പിന്നെ വീട് അങ്ങനെ.

ഒന്നുമില്ല ആ കാണുന്ന കൂടി ആ കാണുന്ന കുടിലാണ് ഞാൻ കിടക്കുന്നത് അമ്മൂമ്മയും ഉണ്ട്. അതും പറഞ്ഞ് അവൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഭാഗത്തേക്ക് കേശവന്റെ കണ്ണുകളും പോയി എന്തോ അവൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വല്ലാത്ത വിഷമം ഉണ്ടാക്കി. ഇന്നത്തെ കച്ചവടം കഴിഞ്ഞോ? ഇല്ല ചേട്ടാ കുറച്ചു കൂടിയുണ്ട് കുളത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു മൊത്തം ഞാൻ എടുത്തുകൊള്ളാം.

നീ ഈ വണ്ടിയിലേക്ക് കയറും കേശവൻ പറഞ്ഞു അവൻ സംശയത്തോടെ നോക്കി നീ പേടിക്കേണ്ട ദേശമംഗലം എന്ന സ്ഥലം വരെ ഒന്ന് പോണം നീയും കൂടി വന്നാൽ എനിക്കൊരു കൂട്ടാകും അതാണ് അത് കേട്ട് സമ്മതത്തോടെ തലയാട്ടി കേശവൻ കാറിന്റെ മുൻവശത്തെ തുറന്നു കൊടുത്തു. തുടർന്ന് പറയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..