ഈ കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത്..

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പല തെറ്റുകളും അത് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ വളരെയധികം വിഷമത്തിനും അതുപോലെ ദേഷ്യം ഉണ്ടാകുന്നതിനും കാരണമാകും. അത്തരത്തിലൊരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്.എന്റെ പപ്പാ എന്റെ അമ്മയെ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്തത് ഇനി ഞാൻ ആ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നുള്ളൂ .

   

തന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന അലൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് സ്കൂൾ കൗൺസിലറായ സ്നേഹ ഞെട്ടി എന്താ പറഞ്ഞത് അതേ ടീച്ചർ എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയെ ഇഷ്ടമല്ല. എനിക്കെന്റെ അമ്മയോട് വെറുപ്പാണ് മുഖം പൊത്തി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അതിനൊരു കാരണം ഉണ്ടാകുമല്ലോ എന്താണ് ആ കാരണം ഞാൻ ആ കാരണം പറയില്ല ടീച്ചർ പറയാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് പറയാതെ എങ്ങനെ എന്താണ് കാരണം.

എന്നറിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണാൻ പറ്റുമോ എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല പക്ഷേ ഒന്ന് ഞാൻ പറയാം ഇരിക്കട്ടെ അമ്മയെ വെറുപ്പാണ്. അവരെ കാണുന്നതുപോലും എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അവരു വിളമ്പിത്തരുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ അവരെ ഡ്രസ്സ് കഴുകി തരുന്നത് ഒന്നും എനിക്കിഷ്ടമല്ല. എന്റെ പപ്പ ഒരു പാവമാണ് പാവം പാവം എന്ന് പുലമ്പി കൊണ്ട് സ്നേഹയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പുറത്തേക്ക് പോയി ഒന്ന് അവിടെനിന്ന് ഞാനൊന്നു പറയട്ടെ സ്നേഹയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ടും കേൾക്കാത്ത ഭാവത്തിൽ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് പോയി.

സ്നേഹ അടുത്ത രണ്ടു കുട്ടികളോടും കൂടി സംസാരിച്ച് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കേട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകി റൂമിലെത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് ടീച്ചർ തന്നെയും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ തോന്നി സ്നേഹിക്കുക വേറെയും ടീച്ചർമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ടാകാം ബിന്ദു ടീച്ചർ തന്റെ ഇരുപ്പിടത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് സ്നേഹയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയും മുഴുവനായി കാണുക .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *