മുഖചർമ്മം തിളക്കമുള്ളതാക്കി സംരക്ഷിക്കാൻ…

ചർമ സംരക്ഷണത്തിനുവേണ്ടി ഇന്ന് പലരും പലതരത്തിലുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം വരികയാണെങ്കിൽ ബ്യൂട്ടിപാർലറുകളിൽ പോയി ബ്ലീച്ച് ഫേഷ്യൽ എന്നിവ ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം ദിനംപ്രതി വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഇത്തരത്തിൽ അടങ്ങിയ ഉല്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ സംരക്ഷിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ചർമ്മത്തിന് നിറം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതും എപ്പോഴും പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും പലതരത്തിലുള്ള ക്യാൻസറുകൾ പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും വരുന്നതിനും കാരണമാകുന്നതായിരിക്കും.

   

അതുകൊണ്ടുതന്നെ ചർമ്മത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം വലിയ വില പരിഹരിക്കുന്നതിനും ചർമ്മത്തിന് നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് മുഖത്തല നിറം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും തിളക്കമുള്ളതാക്കുന്നതിനും വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഉത്തരേയും മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉണ്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ വളരെയധികം മനോഹരമായി നമുക്ക് ഓഫീസിൽ തയ്യാറാക്കി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇത്തരം മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മുഖചർമ്മത്തിന് ഗുണത്തേക്കാൾ ഏറെ ദോഷം ചെയ്യുന്നതിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്.

സംരക്ഷണത്തിന് നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ തന്നെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അരിപ്പൊടി എന്നത് അരിപ്പൊടി നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിന് വളരെയധികം ഉത്തമമാണ് നമ്മുടെ ചരമത്തിലെ അഴുക്കുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും ചർമ്മത്തിൽ ആരും ഇറങ്ങി പാടുകളും വരകളും ചുളിവുകളും നീക്കം ചെയ്ത് ചർമ്മത്തെ കൂടി നിലനിർത്തുന്നതിനും ഇത് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതാണ്. ഇത്ര മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും പാർശ്വഫലങ്ങളില്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ചരമ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് നിലനിർത്തുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ്.

എങ്ങനെയാണ് ഇത്തയ്യാറാക്കി ഉപയോഗിക്കേണ്ട നോക്കാം അല്പമ അരിപ്പൊടി എടുക്കുക ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിതേനെ പാല് എന്നിവ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത ചർമ്മത്തിൽ പുരട്ടുകൾ ഇത് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ഫെയ്സ് ആയി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *