കുടുംബത്തെ നല്ല രീതിയിൽ നോക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത്…

ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പലപ്പോഴും സ്ത്രീകൾ വളരെയധികം രീതിയിൽ അവഗണിക്കപ്പെടുകയും തന്നെ വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്നതിനു വളരെയധികം സാധ്യത കൂടുതലാണ്. പലപ്പോഴും പെൺകുട്ടികളെ വല്ല ചെവിയിലും വീഴുന്നത് സർവ്വസാധാരണമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണെന്ന് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. സുനിതയിൽ നിന്ന് ഗർഭിണിയാകാൻ ഞാൻ കന്യകാമറയുമല്ല അപ്രതീക്ഷിതമായ അവളുടെ മറുപടിക്ക് മുൻപിൽ എന്റെ ചോദ്യങ്ങളുടെയും.

   

ഒടിഞ്ഞു ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ ഞാൻ കണ്ണും മിഴിച്ചുനിന്നും മനസ്സിൽ നിന്നോ എന്തോ ഇറക്കിവെച്ച ആശ്വാസത്തിൽ അവൾ കിടക്കയിലേക്ക് ഇരുന്നു.ശബരി നീ പറയുന്നത് ഒന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്താണ് ഇപ്പോൾ നീ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം. അമ്പരപ്പോടെ ഞാൻ അവളെ തുറിച്ചു നോക്കി ആർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലാകില്ല. കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അവൾ ഒരു കരച്ചിലിന്റെ വക്കിൽ എത്തിയിരുന്നു ഷബന കളിക്കൂട്ടുകാരി രണ്ടുമൂന്നു വയസ്സിന് എന്റെ ഇളയത് ഞങ്ങൾ പരസ്പരം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഒരു സൗഹൃദമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്.

അവളുടെ ഉപ്പ മരിക്കുമ്പോൾ അവൾക്ക് 13 വയസ്സ് താഴെ 4 ഇളയ അനിയത്തിമാർ5 പെണ്ണുങ്ങളും അമ്മയും അവരെ അനാഥരാക്കി കുടുംബവും നാഥന്റെ മരണം അവരെ വളരെയധികം തളർത്തിയിരുന്നു. അതൊരു വലിയ വേദനയായിരുന്നു ആദ്യ നാളുകളിൽ നാട്ടുകാരുടെയും കുടുംബക്കാരുടെയും സഹായമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ എല്ലാവരും അവരിൽനിന്ന് ആകുന്നു എന്നിട്ടും അവർ എങ്ങനെയൊക്കെയോ.

ജീവിച്ചു പോന്നു.പഠിക്കാൻ മിടുക്കി ആയാലും പ്ലസ് വൺ വരെ പഠിക്കണേ അവൾക്ക് സാധിച്ചുള്ളൂ. കുടുംബഭാരം തള്ളിയിട്ട് പിന്നീട് അവൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു കടയിലേക്ക് ജോലിക്ക് കയറുകയാണ് ചെയ്തത്. സുന്ദരി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾക്ക് ഒത്തിരി കല്യാണം ആലോചനകൾ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു.എല്ലാ കാര്യത്തോട് അടുക്കുമ്പോൾ മുടങ്ങും. തുടർന്നറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയും മുഴുവനായി കാണുക..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *