സ്വന്തം ഭാര്യയെ മറ്റുള്ളവരുമായി കമ്പാരിസൺ നടത്തിയ ഭർത്താവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത്…

ഭിത്തിയിൽ തൂക്കിയിടുന്ന ഉറ്റ സുഹൃത്തിനെ സുന്ദരിയായ ഭാര്യയുടെ ചിത്രത്തിലേക്ക് അസൂയയോടെ നോക്കി കിടക്കുകയായിരുന്നുസുരേഷ്. എത്ര സുന്ദരിയാണ് അവൾ പക്ഷേ തന്റെ ഭാര്യ അവളുടെ രൂപം മനസ്സിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ അവനെ നിരാശയും കോപം ഒരുപോലെ കീഴടക്കി. കാണാൻ തൻ എത്ര സൗന്ദര്യമോ ആരോഗ്യമോ ഇല്ല സുദീപിന് വെളുത്ത സുന്ദരിയായ പെണ്ണിനെ ഭാര്യയായി ഇട്ടിരിക്കുന്നു തന്റെ ഭാര്യയോടുള്ള നിറമുള്ള ഒരു കൂതറ. ഇവളെ എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് എനിക്കന്ന്.

കെട്ടാൻ തോന്നിയത് എനി പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം വരാനുള്ളത് വന്നു കഴിഞ്ഞില്ലേ രണ്ട് കുട്ടികളുമായി എന്നാലും ദീപ എത്ര സുന്ദരിയാണ്. ഏതു ഫോട്ടോയിൽ കണ്ടാലും അവളിൽ നിന്ന് കണ്ണെടുക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല ആ മുഖം കാണുന്നത് തന്നെ മനസ്സിന് ഒരു സുഖമാണ് എന്താടാ രാവിലെ ഒരു ആലോചന രാവിലത്തെ കുളികഴിഞ്ഞ് മുറിയിലേക്ക് എത്തിയ സുദീപ് ചോദിച്ചു എന്താ ആലോചിക്കാൻ രാവിലെ തന്നെ രണ്ടെണ്ണം വിടാൻ തോന്നുന്നു.

മനസ്സിന്റെ അസ്വസ്ഥത കുറക്കാൻ മറ്റു മാർഗ്ഗമെന്നും കിട്ടാതെ സുരേഷ് പറഞ്ഞു എന്തോന്ന് ഇത്ര ആലോചിക്കാൻ സുരേഷ് എഴുന്നേറ്റ് ക്ലാസുകളും എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും വാങ്ങിയ ജാക്ക് ഡാനിയേഴ്സും എടുത്ത് ടീപ്പോയിൽ വച്ചു. ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നും എടുത്ത തണുത്ത സോഡയും ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ടിന്റെ ടിന്നും കൂടിയവരെ.

സെറ്റപ്പ് റെഡിയായി സുരേഷ് ചോദിച്ചു ഒഴിച്ചോളൂ എന്തോന്ന് ഇത്ര ചോദിക്കാൻ മുടി ചീകിയായിരുന്ന സുദീപ് പറഞ്ഞു. സുരേഷ് രണ്ട് ക്ലാസുകളിലും മദ്യം പകരുന്ന സോഡാ ചേർത്ത ഗൾഫിലെ സ്വന്തം മുറിയിലായിരുന്നു രണ്ടാളും ഒരേ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.