ഹോസ്പിറ്റലിൽ നേഴ്സിങ് ജോലിക്കിടയിൽ സംഭവിച്ചത്..

നാശം കണ്ടോ അല്പം ദേഷ്യത്തിൽ ആയിരുന്നു അവളുടെ ആ ചോദ്യം. തുടങ്ങിയോ രാവിലെത്തന്നെ എന്തിനാ ചെരുപ്പിടുന്നത് ഇതുപോലെ എത്രാമത്തെ ഇങ്ങനെ പോയാൽ നിനക്ക് കിട്ടുന്ന ശമ്പളം മുഴുവൻ ചെരുപ്പ് വാങ്ങിച്ചു തീരുമല്ലോ അടുക്കളയിൽ നിന്നും അമ്മയുടെ സ്വരമായിരുന്നു അത്.എന്നാപ്പിന്നെ ജനിച്ചപ്പോൾ കുറച്ച് ഉയരം വെക്കാനുള്ള മരുന്ന് കൂടി തരാമായിരുന്നില്ലേ എന്നെക്കൊണ്ട് പറയിക്കേണ്ട ഹാൻഡ് ബാഗ് നടന്നുപോകുന്നത്. ഉയരക്കുറവ് അതായിരുന്നു അവളെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന പ്രധാന വിഷയം.

എന്നാൽ അത്ര കുളത്തിയും അല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ അവൾക്ക് അത് വലിയൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നു ആ പ്രശ്നം മൂലം അവൾക്ക് കോളേജിലെ പഠനം പോലും പാടി ഉപേക്ഷിക്കുന്നതായി വന്നിരുന്നു എന്നും എല്ലാവരുടെയും പരിഹാസപാത്രമായി മാറാൻ അവൾ ഒരിക്കലും തയ്യാറല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് നഴ്സിംഗ് പഠനം അവൾ തെരഞ്ഞെടുത്തത് കുട്ടിയായിരുന്നെങ്കിലും അവൾക്ക് വന്നിരുന്ന പല നല്ല ആലോചനകളും മുടങ്ങി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു.

അവളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ അവളുടെ അമ്മ എപ്പോഴും അവളോട് പറയുമായിരുന്നു അവളെ കിട്ടാൻ രാജകുമാറിനെപ്പോലെ ഒരാൾ വരുമെന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നേഴ്സ് ആയി ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അച്ഛനില്ലാത്ത അവൾക്ക് പിന്നീടുള്ള ഒരു അനിയൻ മാത്രമായിരുന്നു അവനിപ്പോൾ പ്ലസ്ടുവിന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവളാണ് ഇപ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിന്റെ അത്താണി കാര്യങ്ങൾ.

ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിൽ ഒക്കെ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുമായിരുന്ന അവൾ നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ കണ്ണിൽണ്ണിയായിരുന്നു. ഹോസ്പിറ്റലും ആദ്യനാളുകളിൽ ചിലരുടെ പരിഹാസത്തിന് ഇര വന്നിരുന്നു എങ്കിലും അവളുടെ പെരുമാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് അവൾ ഏവർക്കും പ്രിയങ്കരിയായി മാറിയിരുന്നു. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയും മുഴുവനായി കാണുക.