വന്നവഴി ആരും മറക്കരുത് ഈ പണക്കാരനായി യുവാവ് ചെയ്തത് കണ്ടാൽ ആരും ഞെട്ടും..

ഇവൾ ഇത് എവിടെ പോയി കിടക്കുന്നു. ആരോ പുറത്തു കിടന്നു ബെല്ലടിക്കുന്നു എത്ര നേരമായി അവൾക്കു വാതിൽ തുറന്നു കൂടെ. മനുഷ്യനു മനസ്സമാധാനം ആയിട്ടും ഉറങ്ങുവാൻ പോലും സമ്മതിക്കില്ല ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിനായി പുറത്തു പോയതായിരുന്നു. നാട്ടിലും പുറത്തുമായി പരന്നുകിടക്കുന്ന ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം നോക്കുന്നത് ഞാനും അനിയനും കൂടിയാണ്. അനിയത്തി കെട്ടിയവൻ ഒപ്പം വിദേശത്തു കഴിയുന്നു മുറിയിൽ നിന്നും ഉറക്കെ വിളിച്ചു ആരാണ് പുറത്ത് വന്നത് എന്ന് നോക്കിക്കേ.

ബെല്ലടിച്ചത് കേട്ടു ഒന്നും ഇല്ല ചേട്ടാ ആരോ സഹായം ചോദിച്ചു വന്നതാണ്. ചേട്ടന് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ വച്ചിരിക്കുന്ന പൈസയിൽ കുറച്ച് അവർക്ക് കൊടുക്കുക ഞാനിതാ വരുന്നു. ചേട്ടന് ഇതിനെ കേടാണ് കള്ള കൂട്ടങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ആരെങ്കിലും ആകും. ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ദാനധർമ്മ ഉണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞു വന്നതാകും. അവൾ വീണ്ടും പിറുപിറുക്കാൻ തുടങ്ങി.

എനിക്ക് നല്ല ദേഷ്യം വന്ന് ഇതുപോലെ ഭർത്താവിനെ വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരെണ്ണം. പൈസയൊന്നും വെറുതെ വേണ്ടെന്ന് അല്പം പൈസ കൊണ്ട് മസാല പാക്കറ്റുകൾ വാങ്ങിയാൽ മതിയെന്ന്. എനിക്ക് മസാല ഒന്നും വേണ്ട ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലേ. മസാല കച്ചവടക്കാരൻ റെ വീട്ടിൽ വന്ന് മസാല വിൽക്കുന്നത് എന്തൊരു കഷ്ടം. ഏതായാലും എന്തെങ്കിലും നീ കൊടുത്തുവിട്ട സാരമില്ല. വീട്ടിൽ വന്ന് കൈനീട്ടുന്നവൻ ആരായാലും അവരുടെ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ അവരെ സഹായിക്കണം. വെറുംകൈയോടെ ഒരിക്കലും അവരെ പറഞ്ഞു വിടരുത്.