നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന പ്രവാസിയോട് വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞത്…😱

പ്രവാസജീവിതം എന്നത് പ്രവാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജയിലിന് തുല്യമായി ഒരു ജീവിതമാണ് നല്ല ജോലിയല്ല പ്രവാസികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ അഥവാ അവരുടെ ജീവിതത്തെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിൽ ആക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അത് അവർക്ക് വളരെയധികം വിഷമം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും പ്രവാസികൾ ജീവിതം എന്നത്. പ്രവാസികൾ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവരുടെ നാടും വീടും ആയിരിക്കും.

   

ജീവിതം രണ്ട കൂട്ടുമുട്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അത്തരത്തിലൊരു സംഭവമാണെന്ന് കൂടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ചെവിയിൽ മുഴങ്ങിക്കെട്ടത് ഭാര്യയുടെയും മക്കളുടെയും ആവലാതികൾ ആയിരുന്നു. ഇങ്ങള് പെട്ടെന്ന് നിർത്തി പോന്നാൽ നമ്മളിനി എങ്ങനെ ജീവിക്കും. സാമ്പത്തികമായി ഒട്ടും സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ഈ സമയം തന്നെ നിർത്തണം നാലഞ്ചു കൊല്ലം കൂടെ അവിടെ പിടിച്ചുനിന്നൂടെ.

നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ വാക്കുകളിൽ നിറയുന്നത് അവളുടെ സ്വർഗം പോലുള്ള ജീവിതം നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നുള്ള ആശങ്ക ആയിരിക്കുമോ. നല്ല രീതിയിൽ നാട്ടിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മകനും ഡോക്ടറെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന മകളും ഉള്ളപ്പോൾ എന്നെത്തന്നെ ആശ്രയിച്ചു ജീവിക്കേണ്ട ആവശ്യം അതിനെല്ലാം മക്കൾ ചെയ്യുന്നതിനെല്ലാം കണക്കുണ്ടാകും. എന്റേത് അങ്ങനെയല്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരമാണ് എന്റെ മുന്നിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നത്.

കിടയിൽ കേട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും പ്രവാസജീവിതം എന്നും എന്നെ മരവിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞിരുന്ന എന്റെ മനസ്സ് ഇനിയെല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കാം എന്ന് തീരുമാനമെടുത്ത സ്ഥിതിക്ക് അതൊന്നും കേട്ട ഭാവം പോലും ഭാവിച്ചിരുന്നില്ല. ഒരു ഒറ്റ തീരുമാനമായിരുന്നു പക്ഷേ അതിന്റെ അല്ലായിരുന്നു എന്ന് മാത്രം. എന്റെ അറബിയുടെ തീരുമാനമായിരുന്നു. ഞാൻ ഗഫൂർ ഗഫൂർക്ക ദോസ്ത് ഗഫൂർ അല്ല വെറും ഗഫൂർ. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക…