മുല്ല ചെടിയിൽ ഇലകൾ കാണാത്ത വിധം പൂവിടുന്നതിന്. 👌

പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആഗ്രഹിച്ചതും ചെടികൾ വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നാൽ ആ ചെടികൾ ഒരിക്കലും ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെയധികം ദുഃഖം അനുഭവപ്പെടുന്നതായിരിക്കും എന്നാൽ ചെടികൾ നല്ല രീതിയിൽ പൂവിടുന്നതിനും നല്ലരീതിയിൽ കാഴ്ചവളരുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് മുല പോലെയുള്ള ചെടികൾ നല്ല രീതിയിൽ വളരുന്നതിന് ഇപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ അനുയോജ്യം ആയിട്ടുള്ളത്.

   

പ്രകൃതിദത്തം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെടികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ചെടികളിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഉള്ള പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനും വളരെയധികം സഹായകരമായിരിക്കും. ഇന്ന് ചെടികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള വളങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് രാസവളങ്ങളും അതുപോലെതന്നെ ജൈവവളങ്ങളും എല്ലാം ലഭ്യമാണ് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉത്പന്നങ്ങൾ വിപണിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ.

അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ടുതന്നെ ചില മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെടികൾക്കുള്ള വളം തയ്യാറാക്കി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിൽ മുല്ലടിക്ക് നൽകുന്ന ഒരു നല്ലൊരു വളത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇതും മുല്ല തഴച്ചു വളരുന്ന തരും പൂക്കൾ ധാരാളമുണ്ടാകുന്നതും വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇത്തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയണത്.

ഇതിന് വളരെയധികം ഉത്തമമായുള്ള ഒന്നാണ് മുട്ടത്തോടും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നേന്ത്രപ്പഴത്തിന്റെ തൊലിയുടെ പകുതി. ഇത്രയും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നല്ലൊരു ജൈവവളം തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലേക്ക് അരപ്പഴത്തിന്റെ തൊലിയും അതുപോലെ തന്നെ മുട്ടത്തോടും ചേർക്കുക ഇതിനുശേഷം ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു മാത്രമേ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുകളും നേരിട്ട് ചെടിയിലേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഇത് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ഇരട്ടി അല്ലെങ്കിലും 3 ഇരട്ടി വെള്ളം ചേർത്ത് സ്പ്രേ ചെയ്തു ചെടികൾക്ക് അതാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള മാർഗം. തുടർന്ന് അറിയുന്നത് വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക.