ചെറുനാരങ്ങയുടെ ഉപയോഗങ്ങളും കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങളും..👌

വീട്ടിൽ എല്ലാവരും ചെറുനാരങ്ങ വാങ്ങുന്നവർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതും ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളവും അച്ചാറും തയ്യാറാക്കി കഴിക്കുന്നവരും ആയിരിക്കും എന്നാൽ ചെറുനാരങ്ങ വാങ്ങി എങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ നാലം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് നല്ല വൃത്തിയോടുകൂടി വെക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ആറുമാസ കാലം വരെ ചെറുനാരങ്ങ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കിടിലൻ മാർഗ്ഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്.

   

ഇത്തരത്തിൽ നാരങ്ങ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നാരങ്ങാ കേടുകൂടാതെ നമുക്ക് ദീർഘകാലം വയ്ക്കുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായകരമായിരിക്കും. അതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ചെറിയൊരു മാർഗ്ഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ശേഖരിച്ച് വയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ചെറുനാരങ്ങ നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക എന്നതാണ്.

അതിനുശേഷം വെള്ളം ഒന്നുമില്ലാതെ നല്ലപോലെ തുടച്ചെടുക്കുക പാത്രമെടുത്ത് വേണം അതില് സൂക്ഷിക്കാൻ അതിനുമുൻപ് ഇത്തരത്തിൽ ഉണങ്ങുന്ന പോലെയും വെള്ളം മാറ്റിയെടുത്ത് ചെറുനാരങ്ങ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞ് ഇത്തരത്തിൽ ബോക്സിൽ അടച്ച് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആറുമാസത്തോളം വരെ ഇത് ചെയ്തുകൂടാതെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്നവരെ സാധിക്കുന്നതാണ്.

ആറുമാസം കഴിഞ്ഞ് എടുത്താൽ പോലും നമുക്ക് ഇറങ്ങിയ കേടുകൂടാതെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ നാരങ്ങ നല്ല രീതിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നാരങ്ങാനീര് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കീഴിൽ ലഭിക്കുന്നതിന് ചെറുതായി ഒന്ന് ചൂടാക്കിയതിനു ശേഷം പിഴിഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നാരങ്ങാനീര് മുഴുവൻ ലഭ്യമാകുന്നതായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വളരെയധികം ഉചിതം ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വീട്ടമ്മമാർക്ക് വളരെയധികം നല്ലതാണ് . അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.