തൈറോയ്ഡ് മൂലമുള്ള പ്രശ്നത്തെ എളുപ്പത്തിൽ പരിഹരിക്കാൻ.

ഇന്ന് സാധാരണ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രശ്നമാണ് തൈറോയ്ഡ് മൂലമുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ. തൈറോഡ് ഹോർമോണുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും കുറച്ചിലുകൾ ഇന്ന് ഒത്തിരി ആളുകളെ വളരെയധികം ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. മൂലം ഹൈപ്പർ തൈറോയിസം അതുപോലെ തന്നെ ഹൈപ്പോതൈറോണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന.

   

ആരോഗ്യ പ്രശ്നമാണ് ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം വരുന്നത് ഹോർമോണുകളുടെ കുറവുകൾ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ്. അടിപൊളി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഇത് കൂടുതലും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. 100 രോഗികൾ ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം രോഗികൾ ആണെങ്കിൽ അതിൽ 60മുകളിൽ ആഷിമു തൈറോയ്ഡ്സ് ആണ്.പലപ്പോഴും ഇതറിയാതെ പോവുകയും ചെയ്യുന്നു കൂടുതൽ ആളുകളും തൈറോയ്ഡ് ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിലൊന്നും മാറ്റമില്ലാതെ ആന്റി ബോഡിയിൽ മാത്രം മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്..

അതായത് ഓട്ടോമ്യൂണിറ്റി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന തൈറോയിഡിസം എന്നത്. മലയാളികളെല്ലാം ഹൈപ്പോതൈറസ് ടാബ്ലറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ടാബ്ലറ്റ്കഴിച്ചിട്ടും ഇത്തരം ആരോഗ്യപ്രശ്നത്തിന് കുറവ് സംഭവിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽഅത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് അമിതഭാരം ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയെന്നത്.തൈറോഡ് ഹോർമോഡൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മെറ്റബോളിസത്തിലാണ് കൂടുതലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് മെറ്റബോളിസം വളരെയധികം കുറയുന്നത് ആയിരിക്കും.

ഇത് കുറെ സമയത്ത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ മെറ്റബോളിസം നടക്കാതെ വരികയും അതായത് ഊർജ്ജമാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കാതെ ബോഡിയിൽ കൊഴുപ്പ് രൂപത്തിൽ തന്നെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും ഇത് മൂലമാണ് വർദ്ധിക്കുന്നതിന് കാരണമായി തീരുകയും ചെയ്യും. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഒത്തിരി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *