മുടികൊഴിച്ചിൽ പരിഹരിച്ച് മുടിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ..

ഇന്ന് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ മുടിയുടെ അറേബ്യൻ നശിക്കുന്നതിനേ കാരണമാകുന്നുണ്ട് അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം സമ്മർദ്ദം നിറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളിൽ എന്നിങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തെ വളരെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നതിനെ കാരണമാകുന്നുണ്ട് മുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ അനുയോജ്യം.

   

മുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് മുടിക്ക് കൂടുതൽ തിളക്കവും ആരോഗ്യവും പകരുന്നതിന് ഇപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഉചിതമായിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന കേസ് സംരക്ഷണ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ ബ്യൂട്ടിപാർലറുകളിൽ പോയി ചെയ്യുന്ന വിലകൂടിയ ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തെ വളരെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നതിനെ കാരണമാകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടുതന്നെ മുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാത്തരം.

https://youtu.be/UBrRetYVXKY

പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാനും മുടിക്ക് കൂടുതൽ തിളക്കവും ആരോഗ്യവും പകരുന്നതിന് വളരെയധികം ഉത്തമം ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ തന്നെ ലഭ്യമാകുന്ന സവാള സവാളൻ മുടിക്ക് ആവശ്യമായ പോഷണങ്ങൾ നൽകി മുടിവളർച്ച ഇരട്ടിയാക്കുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നു. സവാളയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സൾഫർ ആൻഡ് ഫംഗൽ ഗുണങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും.

ഇത് വളരെയധികം ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഇതു മുടി വളരുന്നതിനെ വളരെയധികം സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മുടികൊഴിച്ചിൽ തടയുന്നതിനും ആരോഗ്യമുള്ള മുടിയിഴകൾ ലഭിക്കുന്നതിനും വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന പ്രതിഫലം മലിനീകരണം മുടികൊഴിച്ചിലിനെ കാരണമാകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടുതന്നെ തലമുടി അഴുക്കില്ലാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ഈ സവാള നേരെ വളരെയധികം ഉത്തമമാണ്.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *