മൂത്രപ്പഴുപ്പ് പരിഹരിക്കുന്നതിന് വെള്ളം എങ്ങനെ കുടിക്കണം…😱

ഭൂരിഭാഗം സ്ത്രീകളിലും കൗമാരപ്രായം കാലഘട്ടത്തിനുശേഷം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യ പ്രശ്നമാണ് യൂറിനറി ട്രാക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ അഥവാ മൂത്രയാണ് എന്നത് ഇത് സ്ത്രീകളിലാണ് കൂടുതലായും കണ്ടുവരുന്നത് വൃക്ക മൂത്രനാളിൽ മൂത്രസഞ്ചി എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മൂത്രനാളിലെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തെ ബാധിക്കുന്ന അണുബാധയാണ് യൂറിനറി ട്രാക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ അഥവാ മൂത്രനാളിയിലെ അണുബാധ എന്നത്.

   

കുടലിൽ നിന്നുള്ള ബാക്ടീരിയുകളാണ് യുപിഐയുടെ ഏറ്റവും സാധാരണ കാരണം എന്നാൽ ഫംഗസ് വൈറസ് എന്നിവയും അണുബാധയ്ക്ക് കാരണമാകും ഇതുകൂടാതെ ശരീരത്തിലെ ജലാംശം കുറയുന്നതും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനെ കാരണമാകുന്ന ഒന്നാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങളെയും നമുക്ക് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചും കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കാം.

മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളതുപോലെയുള്ള അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടുക പൊതുവായി മൂത്രമൊഴിക്കുക തെളിഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ നിറത്തിലുള്ളതും ആയിട്ടുള്ള മൂത്രം രൂക്ഷമായ ദുർഗന്ധമുള്ള മൂത്രം ബ്ലേഡ് പൂർണ്ണമായും ശൂന്യമാക്കപ്പെട്ട എന്ന് തോന്നൽ പ്രദേശത്ത് വേദന എന്നിവയെല്ലാംമൂത്ര പഴുപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ തന്നെയാണ് മൂത്രനാളിലെ അനുപാത ആരെയും ബാധിക്കുകയെങ്കിലും സ്ത്രീകളിലാണ് ഇത് കൂടുതലായും കണ്ടുവരുന്നത്.

പലരും മുദ്ര പഴുപ്പ് നിസ്സാരമായി കാണുന്ന ഒന്നാണ് ഇന്നലെ പലതരത്തിലുള്ള ഗുരുതര രോഗങ്ങളുടെയും ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇത് മൂത്രനാളിയിൽ കാണുന്ന തടസ്സങ്ങളെയാണ് പലപ്പോഴും മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പിന് കാരണമാകുന്നു. അതുപോലെതന്നെ മൂത്രത്തിലൂടെ ഉള്ളിൽ കടക്കുമ്പോഴും മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ കോളിയാണ് സാധാരണ മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രധാന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷനെ ചെറുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന പരിഹാരം ആകുന്നു മൂത്രത്തിലൂടെ എന്നതാണ് ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് വളരെയധികം ഉത്തമം ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക