ഇരട്ടക്കുട്ടികളുടെ ജനനം എന്നാൽ പിന്നീട് സംഭവിച്ചത് കണ്ട് ഡോക്ടർമാർ വരെ ഞെട്ടിപ്പോയി..😱

മാതാപിതാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കുഞ്ഞു ജനിക്കുക എന്നത് വളരെയധികം സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും. ഒത്തിരി കാത്തിരിപ്പുകൾ അവർ നടത്തിയിരിക്കും. അത്തരത്തിൽ ഒരു അച്ഛന്റെയും എവിടെയും കഥയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മക്കളുടെ കാത്തിരിപ്പിനായിപ്രാർത്ഥിക്കുകയും മറ്റുചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിച്ചപ്പോൾ സംഭവിച്ചത്. ആരെയും ഇട്ടിരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു.

   

അച്ഛനമ്മമാരുടെ ദൈവത്തിനു തുല്യരാണെന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ അത് സത്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയും ജീവൻ നൽകിയ ഒരു സന്ദർഭം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതെ കെ ഡേവിഡ് ദമ്പതികൾ തങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷിച്ചു എന്നാൽ ഇരട്ടകളാണ് എന്നുടെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ സന്തോഷം ഇരട്ടിയായി.

ചെക്കപ്പിലും എല്ലാം കുട്ടികൾ ആരോഗ്യവാന്മാരായി ഇരിക്കുന്നു ഡെലിവറി ദിവസമായി ഒരു ആൺകുഞ്ഞും പെൺകുഞ്ഞും ആണെന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ തല കീഴാറിഞ്ഞത് മറഞ്ഞത്. കുഞ്ഞിനെ അനക്കൊന്നും ഇല്ല ഡോക്ടർമാർ പഠിച്ച പണി പതിനെട്ടും നോക്കി അവസാനം അമ്മയുടെ നെഞ്ചത്തേക്ക് കിടത്തിയിട്ട് കുഞ്ഞുമരിച്ച കാര്യം അവർ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും പറഞ്ഞു അവർക്കത് താങ്ങാനായില്ല.

പക്ഷേ അച്ഛൻ നോക്കി നിന്നില്ല അദ്ദേഹം തന്നെ കുഞ്ഞിനെ ഭാര്യയും കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കിടന്നു ജാമി എന്നാണ് ആ കുഞ്ഞിന് അവർ പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് അമ്മ കുഞ്ഞിനെ പേര് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. അത്ഭുതമെന്നു പറയട്ടെ കുഞ്ഞിന് അനക്കം വെച്ചു കുഞ്ഞു തന്റെ അച്ഛന്റെ വിരലിൽ മുറുകെ പിടിച്ചു അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെയും ചൂട് ആ കുഞ്ഞിനെ തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു മെഡിക്കൽ എന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് അച്ഛനും അമ്മയും നമ്മുടെ ദൈവമാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.