ചുളിവുകളും വരകളും നീക്കം ചെയ്ത് ചർമ്മത്തെ ഈ യൗവനത്തോടെ നിലനിർത്താൻ…

ചർമ്മത്തിന് നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതും നിലനിർത്തേണ്ടതും വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രായമാകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ചർമം വളരെയധികം മോശകരമായ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങും.ഇന്ന് നമുക്ക് ചർമ്മ സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള എളുപ്പവഴികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒരാളുടെ പ്രായവും ആരോഗ്യവും പ്രകടമാക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഒരു അവയവമാണ് അയാളുടെ സ്കിൻ . പ്രായമേറുന്നോറും ആ വ്യക്തിയുടെ തൊട്ടിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

   

അതുപോലെ തന്നെയാണ് തോക്കിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ കാലാവസ്ഥ ഭക്ഷണരീതി ലഹരിപദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ഇവയെല്ലാം പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചേക്കാം. നമ്മുടെ അടുക്കളത്തോട്ടങ്ങളിൽ തന്നെ കാണുന്ന ഇലകളും ഫലവർഗങ്ങളും കഴിക്കുന്നത് സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമാണ്. അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പോഷകസമൃദ്ധിയെ തൊക്കിനെ ആരോഗ്യകരമായും സൗന്ദര്യപരമായും സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ നല്ല പങ്കുവഹിക്കുന്നു. തക്കാളി നമ്മൾ നിത്യവും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫലമാണ്.

അടുക്കളത്തോട്ടങ്ങളിൽ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് തക്കാളി. കീടനാശിനി ഉപയോഗിക്കാത്ത തക്കാളി ത്വക്കിന് വളരെ ഗുണകരമായ ഒരു ഫലമാണ് നൽകുന്നത് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇത് തൊക്കിനെ ആരോഗ്യമുള്ളതായി തീർക്കുകയും വരുന്ന പാടുകൾ നിറങ്ങൾ എന്നിവയിൽനിന്ന് സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരുകാലത്ത് നാട്ടുമ്പുറങ്ങളിൽ സമൃദ്ധമായി കണ്ടിരുന്ന ഒരു കൈകനിയാണ് മധുരക്കിഴങ്ങ്.

നമ്മുടെ തോക്കിനെ വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫലമാണിത് വിറ്റാമിൻ വിറ്റാമിൻ സി എന്നിവക്ക് ചേർന്ന ഒരു സമ്പുഷ്ട ആഹാരമാണ് മധുരക്കിഴങ്ങ്. ഇത് തൊക്കിനെ തിളക്കവും ആരോഗ്യവും നൽകുന്നു. ആവശ്യമായ കോളേജിൽ വിറ്റാമിൻ സി ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ അതുവഴിമാവുകയും തിളക്കമുള്ളതാവുകയും ചെയ്യുന്നു വിറ്റാമിൻ ആന്റിഓക്സിഡന്റിന്റെ ധാരാളിത്തം ഉള്ളതിനാൽ ഇത് തൊക്കിന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്യാൻസറിനെ തടയുന്നുണ്ട്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *