ചുണ്ടുകൾക്ക് തിളക്കം നൽകി സംരക്ഷിക്കാൻ…

നിരവധി ആളുകളെ അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് മുഖചർമ്മത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയായിരിക്കും ചുണ്ടുകളുടെ ആരോഗ്യം എന്നത് ചുണ്ടുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കറുപ്പ് നിറം അതുപോലെ ചുണ്ടുകളിൽ കാണപ്പെടുക എന്നിവയെല്ലാം ചുണ്ടുകളുടെ ആരോഗ്യം നശിക്കുന്നതിനേക്കാളും ആകുന്നവയാണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്തി മുഖചർമ്മത്തെ നല്ല രീതിയിൽ തിളക്കമുള്ളതാക്കുന്നതിന് വളരെയധികം ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടത്.

   

വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മുടെ മുഖചർമ്മത്തിൽ സൗന്ദര്യത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒന്നുതന്നെയിരിക്കും ചുണ്ടുകളുടെ കറുത്തതും പോലെ തന്നെ ഉള്ളതും ആയിട്ടുള്ള ചുണ്ടുകൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ചെറുപ്പത്തിലെ വളരെയധികം ദോഷം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ചുണ്ടുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കറുപ്പ് നിറം ഉണ്ടാകുന്നതിന്‍റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും ലഹരി വസ്തുക്കളും പുകവലിക്കുന്നവർ ആയിരിക്കും അവരുടെ.

ചുണ്ടുകൾക്കപ്പുറം ആകുന്നതിനു സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെതന്നെ ചുണ്ടുകളിൽ കറുത്ത പാടുകളും ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് ചുണ്ടുകളുടെ വരൾച്ച ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് ചുണ്ടുകളിലുള്ള കറുപ്പുനിറം ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും വിപണിയിലെ പലതരത്തിലുള്ള ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരോഗ്യം നശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും.

ചുണ്ടുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കറുപ്പ് നിറവും മറ്റും പരിഹരിക്കുന്ന ചുണ്ടുകൾക്ക് നല്ല ഭംഗിയും തിളക്കവും ആരോഗ്യവും പകരുന്നതിനെ ഇപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ അനുയോജ്യം പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴാ തലങ്ങളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചുണ്ടുകളുടെ ഭംഗി നിലനിർത്താനും ചുണ്ടുകളുടെ ആരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും ഉള്ളിലേക്ക് നിറവും അതുപോലെ വരൾച്ചയും പരിഹരിച്ച് ചുണ്ടുകളെ തിളക്കം ഉള്ളതായി പ്രകൃതി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *