ചർമ്മത്തെ തിളക്കമുള്ളതാക്കി സംരക്ഷിക്കാൻ…

സൗന്ദര്യസംരക്ഷണത്തിന് പലതരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ ആണെന്ന് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചർമ്മത്തിന് നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും മുഖസൗന്ദര്യം ഇരട്ടയായി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ അനുയോജ്യം പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള പാർശ്വഫലങ്ങളും ഇല്ലാതെ തന്നെ ചർമത്തെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും നിലനിർത്തുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ്.

   

ഇത്തരത്തിൽ ചർമ്മത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാതരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്തി ചർമ്മത്തെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം ഉത്തമം ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ തന്നെ ലഭ്യമാക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ചേരുവകളാണ് തക്കാളിയും ശർക്കര. തക്കാളി നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിന് തിളക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടത് നിറം മങ്ങിയതുമായ മുഖചർമ്മത്തെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും തിളക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ചർമ്മത്തിന്റെയും മൃതലതയും മറ്റും വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. 

തക്കാളി ധാരാളമായി വിറ്റാമിൻ എബിസി എന്നിവ സംബന്ധമായ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചരമത്തെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ചർമ്മത്തിലെ ജലാംശം വെള്ളം നിർത്തുന്നതിനും ഇതിലെ വിറ്റാമിനുകൾ അകാല വർദ്ധിക്ക് ലക്ഷണങ്ങളെ തടയുന്നതിനും ആരോഗ്യകരമായ കോശ ഉത്പാദനത്തെ വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചർമ്മത്തിൽ തിളക്കം ഉള്ളതാകുന്നതിന് സഹായിക്കുകയും നല്ല ബ്ലീച്ചിങ് ഗുണങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും ഇടവളരെ അധികം ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്.

കൂടാതെ സൂര്യന്റെ കാഠിന്യമായ അൾട്രാവൈലബിസ്മികളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം നൽകാൻ ഇതിലെ ലൈക്കോപ്പീൻ എന്ന ഘടകം വളരെയധികം സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചർമ്മത്തെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിച്ചു നിലനിർത്തുന്നതിന് ഇത്തരം മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *